Grote Kerk en De Waaier

Grote Kerk te Blokzijl gezien vanaf de Noorderkade
Grote Kerk en De Waaier

Grote Kerk

Blokzijl beschikte in de 16de eeuw nog niet over een eigen kerk. De bewoners kerkten in Vollenhove of in Baarlo. Rond 1578 drong het protestantse geloof in deze streken door. Na de komst van Diederick Sonoy met zijn garnizoen in 1581 deed de behoefte aan een eigen protestantse kerk zich steeds sterker voelen.

 

lees meer »
 
Het weeshuis in Blokzijl Het weeshuis in Blokzijl

Vanouds was verzorging van wezen een belangrijke taak van de diaconie van de Hervormde Kerk. Kinderen werden onder­gebracht in gastgezinnen en de diaconie betaalde daarvoor. Toen het steeds moeilijker werd gastgezinnen te vinden kwam de kerkenraad van de Hervormde Kerk met de burgerlijke gemeente overeen dat er een weeshuis gebouwd moest worden. Het gebouw is dus jarenlang nog in bezit geweest van de Hervormde Kerk en heeft verschillende functies gehad. Uiteindelijk is het verkocht en kreeg het in 1980 een horeca bestemming.

lees meer »
 
Orgel

Orgel Grote Kerk
Orgel
Het orgel is al het 3e orgel, dat in deze kerk staat. Het is gebouwd in 1902 door de fa. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. De beide vorige orgels waren veel kleiner en stonden voor in de kerk.
 
lees meer »
 
Kroonluchter

Kroonluchter
Kroonluchter
De grote kroonluchter is een geschenk van het Groot Schippersgilde, Kijk maar naar de kleine schildjes waarop scheepjes zijn afgebeeld. Naast de grote kroon zijn er nog 4 kronen. 2 hiervan zijn geschonken door winkeliers, 1 door het weeshuis en van de laatste is de herkomst niet bekend.
lees meer »
 
Schip

Schip
Schip
Het Groot Schippersgilde was de schenker van het houten schip. Eerst hing hier een zilveren scheepje, maar dat is waarschijnlijk in 1672 als oorlogstrofee meegenomen door de Munsterse troepen. Het Groot Schippersgilde heeft daarom in 1677 dit schip geschonken.
lees meer »
 
Gebrandschilderde raam

Gebrandschilderde ramen
Gebrandschilderde raam
Het gebrandschilderde raam dateert uit 1662 en is een geschenk van de stad Zwolle voor de dappere houding van de bevolking tijdens de 80-jarige oorlog. Blokzijl had ook in 1613 al een dergelijk raam gekregen van de stad Kampen. Beide ramen waren in 1900 in slechte staat en zijn toen gerestaureerd. Het Zwolse raam is destijds naar de firma Nicolas in Roermond, een herstelbedrijf, gebracht. Het Kamper raam was niet meer te restaureren. Van de restanten heeft men een collage gemaakt en is zichtbaar in het andere raam. 

lees meer »
 
Gedenksteen

Gedenksteen
Gedenksteen
De grijze steen onder het scheepsmodel is een gedenksteen ter nagedachtenis aan ds. Taco Kuiper, een doopsgezinde predikant. Deze predikant heeft een bescheiden begin gemaakt met de sociale voorzieningen door een plaatselijk ziekenfonds op te richten. De contributie hiervoor bedroeg 2,5 cent per week. Als iemand uit dit fonds een uitkering kreeg, was dat 40 cent per week. Bij overlijden van een familielid, kreeg de familie ook nog geld voor een grafkist. In Blokzijl waren circa 45 mensen lid van dit ziekenfonds.
 
lees meer »
 
Uurwerk

Uurwerk
Uurwerk
Het uurwerk van de klok boven de ingang van de toren was vroeger door lange stangen verbonden met het uurwerk van de toren. Nu is het een zelfstandig uurwerk. De klok heeft maar één wijzer. Deze klok wijst alleen de hele uren aan. Vroeger had de klok dezelfde kleur als de banken, maar bij de laatste restauratie bleek hieronder deze prachtige beschildering te zitten met bovenaan engelen met bazuinen en onderaan leliemotieven.

Boven de deur naar de toren zien we op het bord een handschrift van meester Adriaan Stellingwerf uit 1686. Deze meneer was indertijd onderwijzer, maar hij was ook voorzanger in de kerk. Hij heeft een aardrijkskundig boekje geschreven, waarvan in 1740 al de 15e druk verscheen. Waarschijnlijk heeft hij al zijn kennis vergaard in de periode dat hij als zeeman over de wereld heeft gezworven.
lees meer »
 
Eikenhouten banken

Eikenhouten banken
De ronde eikenhouten hoekbanken en de rechte eikenhouten bank zijn gebouwd in de 17e eeuw. De laatste in 1678. Deze heette de “ducatonsbank”. Op een zeker moment vroeg een aantal welgestelde mensen of zij niet een vaste plaats konden krijgen in de kerk. Dat kon wel, maar daar moest wel voor betaald worden. Als nu één van die mensen was overleden, dan kon iemand anders daar weer een plaats kopen en moest daarvoor 1 ducaton (3 guldens en 3 stuivers) in de armenkas storten.
 
lees meer »
 
Preekstoel Preekstoel
De preekstoel dateert uit 1663 en is van eenvoudig houtsnijwerk. De koperen lessenaar heeft de vorm van een vlinder. Zie je ook de koperen kandelaar met 2 kaarsen en een koperen houder met een grote zandloper? Die zandloper werd vroeger gebruikt "om den prediker indachtig te maken dat het geduld van de toehoorders ook grenzen kent”. Deze duurt 1 uur.
 
lees meer »
 
Doopvont

Doopvont
Het kleermakersgilde van Blokzijl heeft dit doopvont geschonken. Een verwijzing naar dit doopvont is zichtbaar? Zie je het al? ........Als afbeelding is een schaar verwerkt met daarboven een klein naaimandje. 
lees meer »
 
Grafzerken

Grafzerken
Van 1613 tot 1827 werd er in de kerk begraven. We kunnen nog veel namen, opschriften en huismerken lezen. Zo’n huismerk ging eigenlijk altijd over van de vader op de oudste zoon.

In de Franse tijd zijn veel grafzerken van hun versiering ontdaan, want toen mocht er geen verschil zijn tussen arm en rijk. Ook hebben veel grafzerken in de loop der jaren te lijden gehad van verzakkingen en overstromingen.
 
lees meer »
 
Verslag van Herman Slurink: De Grote Kerk van Blokzijl

Verslag van Herman Slurink: De Grote Kerk van Blokzijl

(Door Herman Slurink: Zwerven langs eeuwenoude kerken in Drenthe en Overijssel deel 8) Het was de bedoeling dit verslag vorig weekend te plaatsen als een opmaat naar Advent. Ik bezocht de Grote Kerk enkele dagen voor het trieste bericht dat Rokus Schipper was overleden. Vanwege de grote impact hiervan heb ik gemeend een nawoord toe te voegen. Ik heb het hele verslag vooraf laten lezen aan Johan Schoppert en Betty Lok en beide reageerden hetzelfde: “Prima, geen woord aan veranderen”.

 

lees meer »