Doopvont

Doopvont

Het kleermakersgilde van Blokzijl heeft dit doopvont geschonken. Een verwijzing naar dit doopvont is zichtbaar? Zie je het al? ........Als afbeelding is een schaar verwerkt met daarboven een klein naaimandje. 

Pasen
Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op de dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Hij wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.
(Ida Gerhardt)

terug