Schip

Schip
Schip
Het Groot Schippersgilde was de schenker van het houten schip. Eerst hing hier een zilveren scheepje, maar dat is waarschijnlijk in 1672 als oorlogstrofee meegenomen door de Munsterse troepen. Het Groot Schippersgilde heeft daarom in 1677 dit schip geschonken.

De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal U bewaren.
(Sonnet van Martinus Nijhoff 1934)
 
terug