Grafzerken

Grafzerken
Van 1613 tot 1827 werd er in de kerk begraven. We kunnen nog veel namen, opschriften en huismerken lezen. Zo’n huismerk ging eigenlijk altijd over van de vader op de oudste zoon.

In de Franse tijd zijn veel grafzerken van hun versiering ontdaan, want toen mocht er geen verschil zijn tussen arm en rijk. Ook hebben veel grafzerken in de loop der jaren te lijden gehad van verzakkingen en overstromingen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf,
niemand van ons sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe!
(uit de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, 14, 7 - 8)
terug