Uurwerk

Uurwerk
Uurwerk
Het uurwerk van de klok boven de ingang van de toren was vroeger door lange stangen verbonden met het uurwerk van de toren. Nu is het een zelfstandig uurwerk. De klok heeft maar één wijzer. Deze klok wijst alleen de hele uren aan. Vroeger had de klok dezelfde kleur als de banken, maar bij de laatste restauratie bleek hieronder deze prachtige beschildering te zitten met bovenaan engelen met bazuinen en onderaan leliemotieven.

Boven de deur naar de toren zien we op het bord een handschrift van meester Adriaan Stellingwerf uit 1686. Deze meneer was indertijd onderwijzer, maar hij was ook voorzanger in de kerk. Hij heeft een aardrijkskundig boekje geschreven, waarvan in 1740 al de 15e druk verscheen. Waarschijnlijk heeft hij al zijn kennis vergaard in de periode dat hij als zeeman over de wereld heeft gezworven.

Luister naar The Byrds; Turn, Turn, Turn

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd van geboren worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te praten. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede

(Prediker 3, 1 - 8)  
 
terug