Preekstoel Preekstoel
De preekstoel dateert uit 1663 en is van eenvoudig houtsnijwerk. De koperen lessenaar heeft de vorm van een vlinder. Zie je ook de koperen kandelaar met 2 kaarsen en een koperen houder met een grote zandloper? Die zandloper werd vroeger gebruikt "om den prediker indachtig te maken dat het geduld van de toehoorders ook grenzen kent”. Deze duurt 1 uur.

En Jezus zei: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar  de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Evangelie naar Matteus, 5, 3 - 10)
terug