Geef een gift Geef een gift
Er zijn verschillende manieren om een bijdrage of een gift te doen aan zowel onze gemeente als verschillende doelen. 

 
lees meer »
 
Collecte Collecte
Voor de wekelijkse collectes kan op verschillende manieren worden gegeven...
lees meer »
 
Kerkbalans Kerkbalans
De vrijwillige bijdrage; de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente.
lees meer »
 
Periodieke of eenmalige gift | nalaten via testament Periodieke of eenmalige gift | nalaten via testament
lees meer »