Gebrandschilderde raam

Gebrandschilderde ramen
Gebrandschilderde raam

Het gebrandschilderde raam dateert uit 1662 en is een geschenk van de stad Zwolle voor de dappere houding van de bevolking tijdens de 80-jarige oorlog. Blokzijl had ook in 1613 al een dergelijk raam gekregen van de stad Kampen. Beide ramen waren in 1900 in slechte staat en zijn toen gerestaureerd. Het Zwolse raam is destijds naar de firma Nicolas in Roermond, een herstelbedrijf, gebracht. Het Kamper raam was niet meer te restaureren. Van de restanten heeft men een collage gemaakt en is zichtbaar in het andere raam. 

Duizend ramen

’s Avonds in het donker zie ik
Honderd flatgebouwen
In duizend kleine vakjes
Schijnen vierkantjes van licht
Ik denk aan wat mensen doen
Die in zo’n kamer wonen
Soms is een hokje donker
Daar zijn de gordijnen dicht.

Misschien ligt achter zo’n gordijn
Een baby lief te slapen
Of kijken ze een film;
zijn ze de afwas aan het doen
misschien belt daar een opa
met zijn kleindochter in Frankrijk
of krijgt een grote jongen
er zijn allereerste zoen

Ik denk aan wie die mensen zijn
Achter al die ramen
Aan wat ze ’s morgens eten
Voor ze naar hun werk toe gaan
Ik denk aan hoe verschillend:
Zoveel wensen en verhalen
Maar kijken ze naar buiten,
Zien ze net als ik de maandag

Door Stilla Maris
Gekleurde ramen

terug