Gedenksteen

Gedenksteen
Gedenksteen
Het gebrandschilderde raam dateert uit 1662 en is een geschenk van de stad Zwolle voor de dappere houding van de bevolking tijdens de 80-jarige oorlog. Blokzijl had ook in 1613 al een dergelijk raam gekregen van de stad Kampen. Beide ramen waren in 1900 in slechte staat en zijn toen gerestaureerd. Het Zwolse raam is destijds naar de firma Nicolas in Roermond, een herstelbedrijf, gebracht. Het Kamper raam was niet meer te restaureren. Van de restanten heeft men een collage gemaakt en is zichtbaar in het andere raam. 

En Jezus zei: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. Ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie aan Mij gedaan. (uit het evangelie naar Matteus, 25, 35 - 40) 
terug