Pastorale vragen in de maand juni? Pastorale vragen in de maand juni?

In de maand juni is ds. Richard Vissinga afwezig. Voor vragen rondom pastorale zaken kun je contact opnemen met Marja Dragt, onze voorzitter van de kerkenraad. Zij zal de vragen rondom pastoraat coördineren en eventueel extra hulp inschakelen. Voor crisispastoraat in deze periode is ds. Douwe Wijmenga uit Vollenhove beschikbaar. Heel fijn dat beide predikanten ons zo welwillend zijn. Daar zijn we zuinig op.

Contactgegevens Marja Dragt: marjadragt@hotmail.com, (06) 83 59 97 16
 
terug