Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Op 6 juni hadden we vergadering van de Grote Kerkenraad. Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten.

De Kerkrentmeesters hebben een ontruimingsplan opgesteld. In principe is de ouderling van dienst verantwoordelijk als er een calamiteit is.
 
Ook wordt er nog steeds gezocht naar jeugdouderlingen. Namen voor mogelijke jeugdouderlingen kunnen aan Patrisja worden doorgegeven. 
 
We hebben teruggekeken op een aantal mooie diensten met Hemelvaart, Pinksteren en de belijdenisdienst op 26 mei.
 
Marja en Heleen gaan op 9 juli naar een overleg van de classis over de samenwerking tussen verschillende gemeenten in Steenwijkerland (Steenwijkerwold, Blankenham, protestants Oldemarkt en Kuinre) waar Blokzijl en Willemsoord zijn uitgenodigd als waarnemer. Voorstel is om de samenwerking voor een kerkelijk werker te bespreken met naburige gemeenten tijdens dit overleg.
 
 
Eén lichaam

Eén lichaam
Het lichaam zit knap in elkaar. Er is niets wat geen functie heeft. En daar staan we niet altijd bij stil. Ja, we staan er bij stil als iets niet goed functioneert. Je breekt een been, je gaat door je rug of je hebt hoofdpijn. Dan heeft je hele lichaam er last van. Dan functioneer je niet goed en ben je gedwongen om het even rustig aan te doen en tijd te nemen voor herstel. Er zijn ook delen in ons lichaam die niet meer helen. We worden chronisch ziek en soms zelfs ongeneeslijk ziek en we moeten afscheid nemen van het leven. Dat gebeurt ook in onze gemeente.
 
lees meer »
 
Vacatures en taken Vacatures en taken
Er zijn nog steeds vacatures en taken te vervullen. Denk je dat het iets voor je is? Neem contact met ons op. Neem een kijkje op onze website. We zoeken nog altijd een wijkouderling, jeugdouderling, hulp met KinderKerk en JeugdKerk, beheerder social media.
 
 
Update van het beroepingswerk

Update van het beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft ons laten weten dat de kandidaten die gereageerd hadden, niet voldoen aan het functieprofiel. Dat betekent dat er een tweede wervingsronde wordt opgestart. Hiervoor wordt een nieuwe lijst van beschikbare predikanten bij de PKN opgevraagd zodat zij ze kunnen benaderen. En de vacature wordt opnieuw geplaatst. De bedoeling is om dit op korte termijn te doen, zodat ze net voor de vakantieperiode nog reacties kunnen ontvangen. 
Als kerkenraad vinden we het fijn dat er geïnteresseerden waren in de eerste ronde. Jammer dat ze niet bleken te voldoen. We hebben alle vertrouwen in de beroepingscommissie die hard werkt aan het vinden van geschikte kandidaten. Wij weten dat dit geen gemakkelijke taak is. We wensen ze dan ook veel succes met het vervolg van de wervingsactiviteiten.