Hulpvraag

Hulpvraag
De Diaconie heeft een hulpvraag ontvangen van Present. Gevraagd is om een zomerpakket samen te stellen voor twee gezinnen binnen gemeente Steenwijkerland die deels afhankelijk zijn van hulp en zelf weinig mogelijkheden hebben om een beetje vakantie te vieren. De gezinnen bestaan uit vader en moeder en hebben kinderen van 6, 8 en 10 jaar.  Als Diaconie willen we dit graag oppakken en vragen we uw hulp. Ideeën zijn bijvoorbeeld bioscoopkaartjes, buitenspeelgoed, waardebonnen (bijvoorbeeld voor een bezoekje aan een zwembad of kapper) of een financiële bijdrage.  De Diaconie zal dan voor beide gezinnen een pakket samenstellen en deze pakketten voor de zomervakantie bezorgen.  We willen alles graag verzamelen voor maandag 02 juli.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Erik Ploer; hij zal ook de gegeven producten inzamelen.
Alvast bedankt!
Erik Ploer
06-30310474
erik@ekodeeerste.nl  

 
 
Bijbellezen: Genesis 43 en 44 Brood en beker

Bijbellezen: Genesis 43 en 44 Brood en beker
Met z’n tienen komen ze terug bij het hof van Jozef, zoals Jozef heeft bevolen. Ze worden opgewacht en rechtstreeks naar het paleis van Jozef geleid. Ze zijn bang dat ze als slaaf worden ingelijfd en biechten direct op dat ze het geld wat nog in de zadeltassen zat, hebben meegenomen. De bediende van Jozef zegt dat hij de betaling heeft ontvangen, dus het zal jullie God wel zijn, die het erin gelegd heeft. Simeon wordt herenigd met zijn broers en even later voegt Jozef zich bij het gezelschap. Hij vraagt hoe het met de oude vader is en vraagt of die jonge jongen, Benjamin is. Zijn volle broer. Dan wordt het hem te machtig. Hij zondert zich af en huilt. Als hij terugkomt is de tafelschikking op basis van leeftijd. Hoe kan dit vragen de broers zich af. Weet de koning wie wie is?  De Egyptenaren zitten aan een andere tafel en Jozef zit ook apart aan een tafel. Nog steeds kunnen ze niet samen brood eten. Het beeld van vroeger is nog niet tot rust gekomen. De broodvraag en de schuldvraag. Die schijnen bij elkaar te horen; het ‘dagelijks brood’ en het ‘vergeef ons onze schulden’. Zo ver is het nog niet in Egypte. Benjamin krijgt 5x zoveel brood en ze drinken wijn en worden dronken.
 
lees meer »
 
 Solidariteitskas

 Solidariteitskas
Binnenkort ontvangt u via uw brievenbus of in uw mail (check eventueel uw mailbox op ‘ongewenste mail’), een uitnodiging voor een gift aan de solidariteitskas.
 
Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag van € 5,- per belijdend lid af aan de Solidariteitskas. Wij vragen u om een bedrag van € 10,- per lid. Wanneer er een bedrag overblijft is dat bestemd voor onze eigen gemeente. 
Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage.
We zijn er voor elkaar.

Uw bijdrage

Graag ontvangen wij van u € 10,- per lid voor de solidariteitskas op het
banknummer NL77 RABO 0373 7165 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Blokzijl
onder vermelding van 'solkas'
Nog makkelijker? U kunt ook betalen via de Scipio Kerkapp.
U vindt de solidariteitskas bij de 'collectes'.

Namens de Protestantse Kerk Blokzijl e.o., hartelijk dank voor uw betrokkenheid!