Pastorale hulpdiensten Pastorale hulpdiensten
Pastorale hulpdiensten
Enkele maanden geleden kreeg ik van de voorzitter van de kerkenraad Marja Dragt het verzoek om in de vacante periode pastorale hulpdiensten te verrichten, zoals ik dat vijf jaar geleden ook enige tijd gedaan heb. Van de wijkouderlingen ontving ik een lijst met ruim vijftig namen en adressen van gemeenteleden, die in de afgelopen tijd pastorale zorg en aandacht hebben ontvangen. Ik heb hen nu bijna allemaal bezocht. Er is veel met mij gedeeld en ik heb veel hartelijkheid ervaren.
Toch ben ik daarmee niet "de tijdelijke dominee" in Blokzijl. De wijkouderlingen richten zich op het gewone pastoraat, op het gewone omzien naar elkaar, en aan mij is de zorg voor pastorale aandacht bij bijzondere omstandigheden toevertrouwd. De ouderlingen zullen mij namen doorgeven van gemeenteleden, die volgens hen bijzondere zorg nodig hebben. En u kunt ook zelf direct met mij telefonisch contact opnemen - 06 29273290.
Voor de overige predikantstaken heeft de kerkenraad anderen ingeschakeld of zal dat te zijner tijd gaan doen.

Ds. Richard Vissinga
 
terug