Periodieke of eenmalige gift | nalaten via testament Periodieke of eenmalige gift | nalaten via testament
Er zijn verschillende manieren om een gift te geven. 
  1. Ik geef een periodieke gift
  2. Ik geef een eenmalige gift
  3. Ik geef door na te laten

Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

volgt

Ik geef een eenmalige gift

Deze eenmalige gift is om het werk van de Kerk Blokzijl en omgeving te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken op NL25 RABO 0301 8240 29 ten name van de Protestantse Kerk Blokzijl e.o. Blokzijl. 

Ik geef door na te laten

Wie iets wil nalaten aan de Kerk Blokzijl e.o. kan daarvoor een testament laten maken. 
Zonder testament wordt het nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als je iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Kerk Blokzijl e.o., de plaatselijke diaconie etc. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. 


 
terug