Geef een gift Geef een gift
Wil je de Kerk Blokzijl en omgeving financieel steunen? Geef dan een gift voor het gemeentewerk. 
Er zijn verschillende rekeningnummers.
 
Kerkrentmeesters | giften NL25 RABO 0301 8240 29
Kerkrentmeesters | vrijwillige bijdrage NL60 INGB 0000 8294 54
Diaconie NL50 RABO 0322 0480 79
ZWO | zending NL24 RABO 0301 8319 04
 


 
 

De Kerk Blokzijl en omgeving heeft de ANBI status.
terug