Akkoord van de classis Akkoord van de classis

Er is bericht van onze classis dat ze akkoord gaan met onze aanvraag zodat we verder kunnen met het stellen van de vacatures. Waarop hebben ze akkoord gegeven dan? De classis checkt of de financiële status voldoende toereikend is om de komende jaren de financiële lasten te kunnen dragen. We hebben de financiële jaarcijfers, de meerjarenbegroting en ook ons beleidsplan, vacaturetekst en omschrijving van de kerkelijke en plaatselijke gemeente in moeten sturen.

Onze consulent is ds. Astrid van Waard uit Giethoorn. Samen met ons gaat ze het verdere proces begeleiden. Begin oktober hebben we vergadering met de Grote Kerkenraad. Astrid zal hierbij aansluiten ter kennismaking en als vraagbaak voor ons. We gaan ons verder richten op het stellen van de vacature en het instellen van de beroepingscommissie. Er zijn best nog wel wat vragen rondom de beroepingscommissie. Waarom moet dat eigenlijk allemaal? Is dat allemaal wel nodig? Is het dan de enige manier om draagkracht onder de gemeenteleden te creëren? E.e.a. nog eens nalezen? Neem een kijkje op onze website. http://kerkblokzijl.nl/vacant | http://www.kerkblokzijl.nl/beleidsplan/
Ben je geïnteresseerd in meer algemene informatie over beroepingswerk dan biedt de website van de PKN uitkomst. https://protestantsekerk.nl/thema/beroepingswerk/
Karin Rozendal
 
terug