Afwezigheid en bereikbaarheid Afwezigheid en bereikbaarheid
Ds. Jelle Vonk Predikant afwezig 1 augustus tot 28 augustus
Karin Rozendal Scriba afwezig 15 juli tot 8 augustus

Uiteraard blijven tijdens de vakantieperiode taken als gemeentezorg en andere aangelegenheden doorlopen.
Bij afwezigheid van de predikant kun je voor vragen en bijzonderheden terecht bij je eigen wijkouderling of één van de andere (wijk)ouderlingen.
De wijkindeling is te vinden op onze website www.kerkblokzijl.nl.

 
terug