Vacature predikant (0,6 tot 0,8 fte)

Vacature predikant (0,6 tot 0,8 fte)

Hallo dominee of proponent,

Je bent uiteraard enthousiast, ondernemend en inspirerend. Maar je hebt het gevoel dat je in je eigen gemeente niet toe komt aan het ‘echte’ werk omdat je meer aan het vergaderen en bemiddelen bent, dan vorm te geven aan de kerk van de toekomst.

Kijk dan eens naar de vacature voor predikant in Blokzijl (0,6 tot 0,8 fte)

Want wie wil er niet dominee van heel ‘Nederland’ worden; wonen in een natuurlijk omgeving in een prachtig oud stadje en voorgaan in een historische kerk van meer dan 400 jaar oud. En dit zeggen andere predikanten van ons als PKN Gemeente Blokzijl:

Ds. Dirk Jan Lagerweij (Zwolle, oud predikant Blokzijl): De kerk van Blokzijl heb ik ervaren als midden in de wereld én het Weerribbengebied,  een plek om vrij te ademen en waar vertrouwen is, waar mensen op elkaar betrokken zijn, vernieuwend en dicht bij de kracht van bijbel en geloof. Een goed plek waar ik me 7 jaar lang thuis mocht voelen.

Ds. Sander van ’t Zand (emeritus predikant Steenwijk): Blokzijl is voor mij een plezierige gemeente. Er is ook nog relatief veel jeugd. Een goed georganiseerde gemeente  met nog genoeg ambtsdragers. Ook liturgisch zit het goed in elkaar.  Wat mij betreft van harte aanbevolen

Ds. Astrid van Waard (Giethoorn, consulent van de beroepingscommissie)
Jullie hebben een actieve kerkenraad, die opgebouwd is uit mensen uit verschillende leeftijdscategorieën. Dat is goed, want dan weet je ook wat er bij jong en oud speelt. Jonge kinderen, tieners, jongvolwassen, middelbare leeftijd en ouderen: iedereen is in beeld. Ouderlingen hebben het pastoraat aardig onder controle en de diaconie neemt mooie initiatieven voor projecten. In een gemeente, waar vrijwilligers zich op velerlei wijze inzetten wil een nieuwe predikant naar mijn idee wel komen.

Meer referenties? Contactgegevens van Ds. Nobel en Ds. Stam staan op de website.

Kom je een keer koffiedrinken met Blokzijler brok?
Bellen mag ook voor meer informatie: Janetta Wanders, vz beroepingscommissie: 06-52 898 003
Of reageer direct: bckerkblokzijl@gmail.com Graag voor 31 augustus a.s. 
Meer informatie vindt je op de website: Lees op de website ons nieuwe beleidsplan Toekomstbestendig kerk zijn http://www.kerkblokzijl.nl/beleidsplan en de profielschets van de gemeente (http://www.kerkblokzijl.nl/vacant). De website en ook kerkdienstgemist.nl geven een beeld van onze gemeente. 

 

 
De beroepingscommissie De beroepingscommissie

V.l.n.r. Pieter, Joran, Astrid, Klaas, Annelies, Truus, Nienke, Janetta. Sjeerina ontbreekt op de foto.

Graag stellen we de beroepingscommissie aan je voor. 

We missen iemand! Een predikant(e). Help ons hiermee. 
lees meer »
 
Profielschets Blokzijl en omgeving Profielschets Blokzijl en omgeving

De gemeenteleden van de Protestantse kerk Blokzijl en omgeving komen uit een ruim gebied, wat zicht uitstrekt van Marknesse tot Giethoorn en van Steenwijk/Tuk tot Sint Jansklooster. 

lees meer »
 
Wij zijn vacant en nu? Wij zijn vacant en nu?

Beleid - Visie - Profiel - Beroepingscommissie

Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. 

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de tijd wordt genomen om een nieuwe visie te vertalen naar een beleidsplan alvorens er een profiel wordt opgemaakt en vrijgegeven voor de zoektocht naar een predikant. Om deze periode goed te doorstaan zal er de komende tijd gebruik gemaakt worden van gastpredikanten en eventueel kerkelijk werkers. 

Waarom vinden we het zo belangrijk als kerkenraad om de tijd te nemen voor beleidsontwikkeling? 

De ontkerkelijking in Nederland is een gegeven. Wij vinden het belangrijk om als geloofsgemeenschap te overleven maar hoe passen we ons aan aan de wereld om ons heen? Het is ons ideaal om een duurzame toekomst te scheppen, misschien wel tegen de trend van ontkerkelijking en individualisering in. Als kerkgemeente maken wij deel uit van een wereldwijde en eenwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof ervaren in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar. De vorm daar kunnen we met elkaar over nadenken.

Hoe overbruggen we de komende tijd? 

lees meer »