Wie helpt mee Wie helpt mee
Bij de diaconie zijn er momenteel vacatures. Wil je meer weten over wat de diaconie doet? Klik hier.

Aan het einde van dit jaar ontstaat er ook een vacature voor wijkouderling in wijk 2. Wijk 2 is Mauritsstraat,  Pr. Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Frederik Hendrikstraat, Jan W. Frisostraat, Willem de Zwijgerstraat, Willem Lodewijkstraat, Molenwijk, Slingerpad, Boffersweidje, Zuiderstraat, Zuiderwalstraat, Zuiderkade, Vierhoek, De Zaaier.

Ook is er een vacature voor jeugdouderling. Een jeugdouderling die zich specifiek gaat bezighouden met de leeftijdscategorie 16 – 20 en 20 – 25 jaar.

Onze kerkenraad bestaat uit een relatief grote groep. Vele handen maken licht werk. De kerkenraad is divers qua samenstelling en bestaat uit jong en oud en man en vrouw. Landelijk gezien voldoen wij helemaal niet aan het plaatje. Wij zijn best trots op hoe het gaat bij ons. We beseffen dat iedereen druk is en een gevulde agenda heeft. Alle beetjes helpen en realiseer je dat het ambt ook energie geeft. We helpen elkaar daar waar kan. Het ambt helpt:
  • om echts iets te doen met en voor mensen
  • met je eigen geloofsopbouw.
Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van nieuw beleid. Waar moeten we ons op concentreren? Wat moeten we loslaten en wat vooral wél doen? Het gaat om een eenvoudige agenda en geen stapels opdrachten. Maar wel: waar komt het nu op aan!
Wie weet staat er iemand aan jouw deur en vraagt of je geïnteresseerd bent. Denk er serieus over na of het wat voor je is. Slaap er een nachtje over. Je kunt aandeel hebben in de kerk van morgen! Het kan ook zo zijn dat je naar aanleiding hiervan belangstelling hebt voor één van de taken. Neem contact op met mij of één van de andere ouderlingen of diakenen. Het begint met een gesprek. 

Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)

 
terug