Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn:

De Protestantse Gemeente te Blokzijl omvat de kernen: Blokzijl, Baarlo, Jonen, Muggenbeet, Nederland, Wetering en Scheerwolde.   

Zij heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander. 

 

 

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • De persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • Het vormen van gemeenschap
  • De inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk, en mondiaal)

Zij kenmerkt zich daarbij door:

  • Een open oecumenische houding
  • Gelijke ruimte en aandacht voor iedereen die God zoekt, in het besef dat, omgekeerd God iedereen zoekt. Zo willen we iedereen tegemoet treden, ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd en mate van 'kerkelijke betrokkenheid'.
  • Mondigheid en openheid
  • Het op elkaar afstemmen van geloven en handelen, zeven dagen per week
  • Betrokkenheid en medewerking van gemeenteleden bij alle onderdelen van het gemeente-zijn.
terug