Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
De kerkrentmeesters hebben telling gehad van de Kerkbalans. Zij doen vandaag ook bericht hierover in deze Zondagsbrief. We hebben onze dankbaarheid uitgesproken over de inzet en bereidheid van velen om ook via een geldelijke bijdrage onze gemeente te waarderen.
Het beamteam heeft nieuwe software om te beamen. Er kan een nieuw format gemaakt worden. Het beamteam gaat inventariseren of er wensen zijn vanuit de gemeente met betrekking tot het beamen. Dat we allen graag een notenbalk zien bij de liederen is bekend, maar misschien zijn er ook andere wensen? Het beamteam komt hierop terug.
Karin en Marja hebben geluncht in de Stadsherberg van Kampen met ds. Richard Vissinga. We zijn al best lang vacant en de interim klus voor crisispastoraat doet Richard heel graag, maar hoopt toch ook dat het eindig is. We hebben niet alleen heel lekker geluncht, maar hebben ook besproken hoe we verder gaan. Ook wij hopen dat we op niet al te lange tijd een eigen predikant hebben maar je weet nooit hoe het zal gaan. We hebben afgesproken dat we in juli verder afstemmen met Richard. Nogmaals belangrijk om te melden dat het contact verloopt via de wijkouderlingen en dat ds. Richard Vissinga ons helpt met crisispastoraat.
De komende twee weken wordt de ketel vervangen in de Grote Kerk. Dit stond al lang in de planning en eindelijk is het zover.
Als agendapunt stond ook genoteerd; een gemeentebijeenkomst. We hadden te weinig tijd om dit te bespreken. We willen in 2024 heel graag een gemeentebijeenkomst organiseren. We willen iedereen graag de gelegenheid geven om bijvoorbeeld specifieke diensten te bespreken nu we ingezet hebben op een paar specifieke diensten. Vanuit de gesprekken van begin 2023 was dit de wens maar we willen toch ook wel horen of dit bevalt, of dat we e.e.a. moeten bijstellen. Als we enkele diensten veranderen, betekent dit ook dat we bestaande gewoonten doorbreken. Natuurlijk is een gemeentebijeenkomst niet de enige plek om dit te bespreken. Met bijvoorbeeld het koffiedrinken na de dienst is er ook altijd gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
De volgende vergadering van de Grote Kerkenraad staat gepland in april. In deze vergadering gaan we als kerkenraad de rituelen onder de loep nemen. We hebben er heel veel. Waarom doen we ze? Is er bijstelling nodig? Pastor Liesbeth Winters-Jonas zal deze vergadering ook aansluiten. Een mooi onderwerp en misschien ook wel een mooi onderwerp om te bespreken tijdens een gemeentebijeenkomst.
Afgelopen woensdag hebben Karin Rozendal en Christiaan Bouwknegt de Grote Kerk in Steenwijk bezocht. Er was een bijeenkomst georganiseerd door Gemeente Steenwijkerland. De gemeente is bezig met de realisatie van een visie voor religieus erfgoed. Dit was een eerste bijeenkomst. De gemeente wil hierop een visie ontwikkelen gereed eind 2024.
Er komt een heldere instructie voor de bhv’ers. Dit heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben ons weer aangemeld voor NLDoet!. Een initiatief van het Oranje Fonds. Vorig jaar hebben we deze dag aangewend om de Grote Kerk te voorzien van een uitgebreide poets- en opruimbeurt. Het rook daarna lekker fris en we hadden een heerlijke krokettenlunch. We gaan zoiets weer doen. De kerkrentmeesters komen met een plan op deze dag in maart. Een datum om te onthouden: zaterdag 15 maart. We worden aangemeld op de site en iedereen mag komen helpen.
Er zit genoeg in het vat. En we blijven het herhalen; zit je met vragen, zorgen, wensen of wat dan ook; neem contact met ons op. We hebben niet altijd een kant en klaar antwoord, maar we vinden het erg belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar in de ogen te kijken. Het lukt niet altijd om gedachten en woorden in alleen maar tekst te vatten via mail, whatsapp, zondagsbrief etc. Een echt gesprek kan soms zoveel fijner zijn. Een fijn weekend en tot zondag.
Karin Rozendal, scriba
 
terug