Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Op 6 juni hadden we vergadering van de Grote Kerkenraad. Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten.

De Kerkrentmeesters hebben een ontruimingsplan opgesteld. In principe is de ouderling van dienst verantwoordelijk als er een calamiteit is.
 
Ook wordt er nog steeds gezocht naar jeugdouderlingen. Namen voor mogelijke jeugdouderlingen kunnen aan Patrisja worden doorgegeven. 
 
We hebben teruggekeken op een aantal mooie diensten met Hemelvaart, Pinksteren en de belijdenisdienst op 26 mei.
 
Marja en Heleen gaan op 9 juli naar een overleg van de classis over de samenwerking tussen verschillende gemeenten in Steenwijkerland (Steenwijkerwold, Blankenham, protestants Oldemarkt en Kuinre) waar Blokzijl en Willemsoord zijn uitgenodigd als waarnemer. Voorstel is om de samenwerking voor een kerkelijk werker te bespreken met naburige gemeenten tijdens dit overleg.
 
terug