Help mee in de diaconie Help mee in de diaconie

Wat doet een diaken zoal?

Een diaken maakt deel uit van de kerkenraad en vergadert circa 8 keer per jaar. Als diaken maak je deel uit van het College van Diaconie en ben je 'ambtsdrager'. Dit college vergadert circa 8 keer per jaar. Formeel word je bevestigd in het ambt. 

De diaken denkt mee over het beleid en bepaalt dat mede. Een belangrijke taak ligt op het terrein van de diaconale zorg. Per mei 2024 ontstaat er een vacature voor algemeen lid en secretaris.

Meer weten over de activiteiten binnen de diaconie? Klik hier.  

Geef je om de mensen om je heen en wil je hierin investeren of ken je iemand die deze rol goed kan vervullen? 

Enthousiast? Het begint met een gesprek. Neem contact op met Karin Rozendal of iemand anders van de kerkenraad. 

Karin Rozendal, scriba
terug