Vacatures kerkrentmeesters Vacatures kerkrentmeesters

Wat doet een kerkrentmeester zoal?

Een ouderling-kerkrentmeester maakt deel uit van de kerkenraad en vergadert circa 6 keer per jaar.
Als ouderling-kerkrentmeester maak je deel uit van het College van Kerkrentmeesters en ben je als  'ambtsdrager'. formeel bevestigd in het ambt. 
Als kerkrentmeester heb je aandacht voor de volgende aandachtsvelden:
  • gebouwen | Denk aan het kerkgebouw, begraafplaatsen, pastorieén etc. 
  • mensen | De zorg voor de mensen die in loondienst zijn en de vrijwilligers.
  • geld | Als kerntaak houd je je bezig met geldwerving en financieel beheer.
  • organisatie | Om het werk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Er is een belangrijke rol weggelegd voor het organiseren van de administratie, ict, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. 
Naast ouderling-kerkrentmeester is er ook een vacature voor een kerkrentmeester in de rol van secretaris. 

Voor meer informatie klik hier

Per mei 2023 zoeken we invulling voor deze vacatures.  

Neem voor meer informatie contact op met Allaerd Petter of neem contact op met iemand anders van de kerkenraad. 
terug