Lector in de kerkdienst Lector in de kerkdienst

Tijdens de dienst lezen we uit de Bijbel. Niet alleen ouderlingen van dienst lezen uit de Bijbel tijdens de dienst maar je kunt ook zogenaamd 'lector' worden.

Wat houdt het in om lector te zijn?

  • Voorafgaand aan de dienst ontvang je de liturgie waarin staat welk bijbelgedeelte je mag lezen.
  • Vooraf thuis de tekst een keer doorlezen en/of oefenen kan fijn zijn. Vragen over de uitspraak kun je nog checken bij de predikant. 
  • De kanselbijbel ligt gereed in de kerk. Voorafgaand aan de dienst graag checken of de Bijbel gereed ligt bij de te lezen tekst. En anders de Bijbel klaar leggen.
  • Voorafgaand aan de dienst graag melden in de consistorie dat je er bent. 
  • Aan jou de keuze of je als lector mee wilt lopen met de ambtsdragers en vooraan wilt zitten of dat je liever op je eigen plek wilt zitten. De keuze is aan jou. 
  • Check of de microfoon aan staat en als je gaat voorlezen de microfoon graag dichtbij houden. Een keertje vooraf oenen, kan fijn zijn. 

Wil je graag meehelpen aan een dienst en af en toe ook lector zijn?

Meld je aan bij Karin Rozendal, scriba of neem met iemand anders van de kerkenraad contact op.

terug