KliederKerk

KliederKerk
De Protestantse Kerk in Nederland zoekt naar creatieve wegen om nieuwe generaties te bereiken
met de boodschap van geloof, hoop en liefde. KliederKerk is zo’n vorm die door zijn laagdrempelige, feestelijke en kleurrijke manier en de nadruk op het samen ontdekken van de Bijbelse boodschap in deze tijd past. KliederKerk wil mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan. Voor meer informatie www.kliederkerk.nl

De KliederKerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. En vanuit de chaos schept God iets moois. De eerste KliederKerk in de Grote Kerk te Blokzijl ging dan ook over het verhaal van de Schepping. Alle gekozen wegen, hoe prachtig en doordacht ook, zijn een vorm van kliederen en daarin mogen we samen kerk zijn.

Een KliederKerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een andere vorm van dienst waarin kinderen van 0-7 jaar en hun ouder(s) of opa/oma centraal staan. Bij een KliederKerk is iedereen welkom. Er wordt ontdekkend geleerd over God en elkaar. De KliederKerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

KliederKerk vindt twee keer per jaar plaats in het voorjaar en in het najaar. De volgende activiteit vermelden we op de acitviteitenkalender van deze website. 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op. 

Marja Dragt
Annie de Lange
Fiona de Lange
Henni de Lange
Selma Miggels
Patrisja Mintjes
Liesbeth Winters-Jonas 
terug