Kerkenraad Kerkenraad

Foto kerkenraad 14 juli 2023

De grote kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente. Zij is verantwoordelijk, in samenwerking met de commissies en werkgroepen voor het beleid binnen de gemeente en stimuleert de uitvoering daarvan. Naast de voorzitter, scriba en predikant bestaat de kerkenraad uit ambtsdragers van ouderlingen, diaken en kerkrentmeesters.

De grote kerkenraad vergadert 6x per jaar. In de kerkenraad zijn vertegenwoordigd de diaconie, kerkrentmeesters, jeugd, pastoraat, communicatie en liturgie. De kleine kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter, scriba, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie en jeugdouderling. De kleine kerkenraad vergadert 6x per jaar en houdt zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken en voorbereiding van de vergaderingen van de grote kerkenraad. De besluitvorming ligt bij de grote kerkenraad. Het moderamen bestaat uit de predikant, voorzitter (preses) en scriba. 

Wie zijn lid van de kerkenraad en zijn onze ambtsdragers?

 • Hans Kloek, diaken
 • Janny Hummel, diaken
 • Tineke Ploer, diaken
 • Bertiene van Oort, diaken
 • Tineke Vaartjes, diaken
 • Erik Ploer, diaken en voorzitter diaconie
 • Marja Dragt, voorzitter
 • (vacature) jeugdouderling
 • Patrisja Mintjes, jeugdouderling
 • Allaerd Petter, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter kerkrentmeesters
 • Harjo van den Berg, ouderling-kerkrentmeester
 • Heleen van Drie-de Pagter, scriba
 • Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, wijkouderling
 • Adriaan Tollenaar, wijkouderling
 • Klaas de Lange, wijkouderling

Klik hier voor de contactgegevens.

Foto kerkenraad

terug