zondag 21 juli 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk Blokzijl
Voorganger(s): ds. W. van Berkum
Ouderling(en): Klaas de Lange, Bertiene van Oort (diaken), Klaas de Lange (lector)
Organist: Anne Kroeze

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Orde van dienst zondag 21 juli 2024 Blokzijl

Aanvangslied: 272 wij zoeken in uw huis

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen

Lied: 1005: 2, 3 & 5

Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken. De kinderen gaan naar de
consistorie.
Afsluiten met kinderlied ‘Vijf broden en twee vissen’
Vijf broden en twee vissen. (met tekst) (youtube.com)

Gebed om ontferming

Loflied:657: 1, 2 & 4 Zolang wij ademhalen

Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed.

Lezing uit het Oude Testament NBV21: Jeremia 23:1-6

Lied: Psalm 23C: 1, 2 & 5 Mijn God, mijn herder

Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 (door de ouderling van dienst): Marcus 6:30-44

Lied: 383:1, 3 & 5 Zeven was voldoende

Overdenking

Orgelspel uitlopend op zingen lied 900, Nada te turbe, meerdere keren achter elkaar

Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)

Inzameling der gaven (collecte door diaken en ouderling van dienst en mogelijkheid digitaal te geven via scipio. Er zijn 3 collecten. Tijdens de collecte is er muziek.)

Alle kinderen en leiding komen terug in de kerk, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten. De ouderling van dienst haalt de kinderen op tijdens het slotlied).

Slotlied 428 overvloedig geef ik u

Zegen met gezongen “Amen”
 

terug