zondag 16 juni 2024 om 10:00

Jeugddienst | Grote Kerk Blokzijl
Voorganger(s): ds. Neely Kok
Ouderling(en): Marja Dragt, Erik Ploer (diaken), Joke Boes (lector)
Organist: Anne Kroeze

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Liturgie jeugddienst 16 juni 2024

Jaarthema 2023-2024 ‘Ga mee!’ 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Thema: ‘De veelkleurigheid van de kerk’
Welkom
Aanvangs/welkomstlied             Welkom in het huis van God (youtube.com)
Bemoediging en Groet  
Kaars aansteken
Gedicht: Gods Licht
Opwarmertje
 
Lied van eenheid | O kom, o kom Immanuël | Heer maak ons één - YouTube
Zingen Geest van hierboven LB 675: 1 en 2       
Gebed
Zingen Opwekking 42 ‘k Stel mijn vertrouwen 
Lezing  
Bewerking van Efese 3: 1-2
Opwekking 733 Tienduizend redenen (De zon komt op) | Petrus - Protestantse Kerk
Uitleg activiteit Kinderkerk tijdens de overdenking

Korte overdenking
Lied      U geeft rust https://youtu.be/HEqe9KUPKK0      
Why     Collectedoel: Stichting De hond kan de was doen
Collecteren

Tijdens de collecte luisteren en kijken we naar

Lauren Daigle - You Say - met NL ondertiteling - YouTube


Boek ter nagedachtenis naar de Stiltehoek
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en afsluiten met het Onze Vader 

Mededeling moctails en wat lekkers 
Zegen            
Slotlied LB 416: 1 - 4    Ga met God en Hij zal met je zijn

Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Stichting “De hond kan de was doen”
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Beamer en Kerkdienst Gemist
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel           

Diaconie: Stichting De hond kan de was doen
Met iedereen van de jeugdkerk hebben we besloten dat de opbrengst van de diaconie collecte naar stichting 'De hond kan de was doen' gaat. Deze stichting probeert zoveel mogelijk honden op te leiden tot assistentie/hulphond voor mensen met een beperking of langdurige ziekte. Hulphonden helpen 24 uur per dag hun baas met bijvoorbeeld het vinden van de weg, het helpen bij dagelijkse handelingen of het in veiligheid brengen van hun baas. Daardoor wordt de zelfredzaamheid en vrijheid van mensen met een beperking vergroot.


 

terug