zondag 9 juni 2024 om 10:00

Kerkdienst | De Wielewaal
Voorganger(s): ds. Renske Bosman-Romkema
Ouderling(en): Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, Bertiene van Oort (diaken), Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes (lector)
Organist: n.v.t.

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied: Lied 283 : 1 -5
Votum en groet
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
v.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen

Zingen: Lied 705 : 1
Gebed om ontferming
Zingen: 653: 1, 2 en 7
DIENST VAN HET WOORD
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed
Lezing uit het OT: Ezechiel 17: 22-24
Zingen: melodie 601
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de HEER, dat leven is.
Veelkleurig licht, wil ons omgeven
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord, wij willen horen
wat U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren
opdat een ieder van ons leeft

Lezing uit het NT (door de ouderling van dienst): Marcus 4: 26-34
Zingen: 339a
Overdenking
Zingen: 756: 1, 2, 4 en 6
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 423 : 1, 2 en 3
Zegen met gezongen “Amen”

Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Onderhoud Pastorie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel            

terug