zondag 2 juni 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. J.C. Sent
Ouderling(en): Marja Dragt, Tineke Ploer (diaken), Marja Dragt (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Liturgie zondag 2 juni
Aanvangslied: Lied 98 : 1 en 3
 
Votum en groet
 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen
 
Zingen: Lied 98 : 4
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 81 : 1, 4 en 8
 
Dienst van het woord
 
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.
 
Zondagsgebed.
 
Lezing uit het OT: 1 Koningen 17 : 8 – 24
 
Zingen: Lied 919 : 1 en 4
 
Lezing uit het NT (door de ouderling van dienst): Marcus 2 : 23 – 3 : 6
 
Zingen: Lied 103c : 1 en 3
 
Overdenking
 
Zingen: Lied 566 : 1 – 6
 
Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)
 
Inzameling der gaven
 
Slotlied: Lied 981 : 1 – 3
 
Zegen met gezongen “Amen” 

Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: KWF kankerbestrijding
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel           

Diaconiecollecte zondag 2 juni 2024: KWF kankerbestrijding
Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht, hadden kankerpatiënten een somber vooruitzicht. Vijf jaar na de diagnose was nog maar 25% van hen in leven. Nu is dat aantal gestegen naar 67%. Een hoopvolle tussenstand die mede mogelijk is gemaakt dankzij KWF. Dankzij financiële hulp kunnen onderzoekers al meer dan 70 jaar de ziekte beter begrijpen, opsporen en behandelen. Met de activiteiten ondersteunen ze patiënten in elke fase van het leven. Omdat er zoveel is om voor te leven.
 

terug