zondag 26 mei 2024 om 10:00

Belijdenisdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Richard Vissinga
Ouderling(en): Klaas de Lange, Janny Hummel (diaken), Klaas de Lange (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl
 

Belijdenis

In de dienst van aanstaande zondag maken we een bijzondere gebeurtenis mee:
Kirsten van Dalen, die woont en studeert in Groningen, maar ook nog veel in Blokzijl en hier in de kerk te zien is, zal belijdenis afleggen van haar geloof. Ze heeft daar al eerder over geschreven in een zondagsbrief en zal er vanmorgen ook iets over zeggen.
We hebben samen een intensieve, boeiende en inspirerende periode van catechese achter de rug. Het is in de eerste plaats voor haar, maar zeker ook voor haar ouders Johan en Marieke, broer Jurrian, zussen Bente en Merit, opa's en oma's een feestelijke dag! En niet minder voor de hele gemeente! Godlof!
Ds. Richard Vissinga

Liturgie voor de kerkdienst op Zondag Trinitatis (Drie-eenheid) 26 mei 2024 in de Grote Kerk van  Blokzijl, waarin Kirsten Joëlle van Dalen  belijdenis van haar geloof zal afleggen.

Aanvangslied: Psalm 93: 1 en 2  De Heer is koning, Hij regeert altijd.

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader
     en van Jezus Christus, onze Heer en van de Heilige  
     Geest.
a.: Amen

Gebed om ontferming  'Vol zorgen leggen wij de wereld voor U neer' 1 t/m 6 

Glorialied  ELB 218: 1, 2 en 3  Samen in de Naam van Jezus 
Dienst van het woord

v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed.

Aandacht voor de kinderen
We kijken en luisteren naar en zingen mee met:
Ik wens jou 
https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3, 1-6, 10-14
door Johan van Dalen

zingen ELB 376: 1 en 2 Abba Vader

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3, 1-16
door Kirsten van Dalen

Lofverheffing: Lied 339a U komt de lof toe

Overdenking

We kijken en luisteren naar en zingen mee met
'Ik zal er zijn' van Sela
https://www.youtube.com/watch?v=k-uWYCAOcmE

Belijdenis van Kirsten Joëlle van Dalen
- belijdenis doen
- motivatie van Kirsten

onderwijzing

presentatie

Lied 340b
                                   
handoplegging     
          (Kirsten knielt

geloften                     

verwelkoming

LofliedLied 705: 1 Ere zij aan God de Vader
            (de gemeente gaat weer zitten)
 
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven
            1e collecte bestemd voor het werk van   Compassion (toelichting door Kirsten)
            2e collecte bestemd voor de kerk
            3e collecte bestemd voor eigen pastoraat

Slotlied Lied 289: 1, 2 en 3  Heer, het licht van liefde schittert


Zegen met gezongen “Amen”


Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Compassion
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Eigen Pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel           

Diaconiecollecte  26 mei 2024: Compassion.
Compassion zet zich wereldwijd in voor kinderen in extreme armoede. Via de lokale kerk worden de meest kwetsbare kinderen geïdentificeerd en zij worden door middel van kindsponsoring ondersteund met onderwijs, voeding,  gezondheidszorg en andere middelen, afhankelijk van de behoeften. Op de Compassion projecten leren de kinderen over Jezus en daarnaast krijgen zowel zij als hun familieleden trainingen om zich op langere termijn te ontwikkelen, waardoor velen later zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gemeenschappen. Kinderen die een sponsor hebben, wisselen bovendien brieven met hun sponsor uit waardoor echt duidelijk is welke impact er gemaakt wordt en een kind zich geliefd en erkend zal voelen.
De collecte gaat naar het fonds ‘meest nodig’, waarbij Compassion zelf kijkt naar welke plekken de meest acute hulp nodig hebben. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in kindsponsoring voor € 37,50 per maand: achterin de kerk zal daar meer informatie over beschikbaar zijn!

Opbrengsten diaconiecollectes april 2024: (via collecte, bank en scipio app)
14-4-2024       ALS                             € 416,85

21-4-2024       Diaconie                      €   96,75
28-4-2024       Zending Moldavië        € 159,65

 

terug