zondag 28 april 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Richard Vissinga
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Tineke Ploer (diaken), Emmelyn Snippe (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

28 april  Liturgie Johannes 15, 1-8  Zondag Cantate (Zingt)!!

Aanvangslied: Psalm 119: 1 en 2  Welzalig wie de rechte wegen gaan

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
a.: Amen

Lied: Psalm 119: 6

Gebed om ontferming  'Vol zorgen leggen wij de wereld voor U neer' 1 t/m 6 

Glorialied  Lied 303: 1, 2 en 3  Zonne en maan, water en wind

Dienst van het woord

v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren

Zondagsgebed

Lezing uit het Oude Testament NBV21 Deuteronomium 4, 32-40 door de ouderling van dienst

Lied 316: 1 en 4  Het woord dat u ten leven riep

Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 (door de voorganger)  Johannes 15, 1-8

Lofverheffing: Lied 339a U komt de lof toe

Overdenking

Orgelspel

Lied 817: 1 t/m 5  O, Christus, bron van lentebloei

Gebeden (dank- en voorbeden samen met de diaken en Onze Vader)

Inzameling der gaven

Slotlied Lied 970: 1 t/m 5  Vlammen zijn er vele, één is het licht


Zegen met gezongen “Amen”

Diaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: zending Moldavië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 28 april 2024: zending Moldavië
Via Martin Zoer onze consulent van Kerk in Actie kwam de volgende informatie: 
Een sprankje hoop voor ouderen
Raisa Harabagiu (55) werkt al ruim 9 jaar als verpleegkundige bij Kerk in Actie-partner Home Care. Deze thuiszorgorganisatie geeft liefdevolle zorg en aandacht aan kwetsbare ouderen in Moldavië. “Het leed van ouderen raakt me. Niemand kijkt naar ze om. Ze horen vaak dat wij de enige bron van licht in hun leven zijn. Ik wil zo graag dat hun leven een beetje beter wordt. Daarom doe ik dit werk met hart en ziel.” Raisa merkt dat veel van haar patiënten niet genoeg geld hebben om eten te kopen en ook niet voldoende hout hebben om hun kamer warm te stoken in de winter. Ze is vaak tot tranen geroerd als ze na een visiteronde thuiskomt. “Ouderen klampen zich bijna aan me vast als ik wegga. ‘Wanneer kom je weer?’ vragen ze me bijna wanhopig. Elke zondag brand ik een kaarsje in de kerk en bid ik voor mijn patiënten. Ze hebben een sprankje hoop nodig.”
 

terug