zondag 21 april 2024 om 10:00

Kerkdienst Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Conny Aalbersberg
Ouderling(en): Joost/Geja ter Meer, Janny Hummel (diaken), Joost/Geja ter Meer (lector)
Organist: Henk Braad

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Liturgie voor 21 april

Eerste lied Psalm 66:1 en 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen
We worden stil

Vg.  Onze hulp is de naam van de Heer
Gm. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg   Hij is God die trouw is.
        En niet loslaat met wie hij ooit begon.
Gm. Amen

Zingen Psalm 66:7
Over de dienst op de 4 zondag van Pasen,
https://www.meisterdrucke.nl/fijne-kunsten-afdruk/Pieter-Brueghel-the-Younger/30772/De-goede-herder.html

https://www.meisterdrucke.nl/fijne-kunsten-afdruk/Pieter-Brueghel-the-Younger/826651/De-slechte-herder.html

  De slechte herder | Pieter Brueghel the Younger
De slechte herder | Pieter Brueghel the Younger als een kunstafdruk. Afgedrukt op echt schilderscanvas
met oog voor detail.

www.meisterdrucke.nl
Zingen Lied 967: 1 Zonne der gerechtigheid
Gebed voor de nood van de wereld, de nood van mensen.
Zingen Lied 967;4,5,6,7

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest
1e lezing Ezechiël 34:1-11
Zingen Lied 23c:1,2 en 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
2e lezing Johannes 10:11-16
Zingen 653:1,6 en 7 U kennen, uit en tot U leven

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 993 in wisselzang allen 1 en 2, vr 3 en 4, m 5 en 6, allen 7 Samen op de aarde…..

Dienst van het geven
Danken en bidden
Collecte
Laatste lied 978:1,2,3,4 Aan U behoort o Heer der heren

We gaan onze weg als gezegende mensen.
Gez. AmenDiaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Beamer en Kerkdienst Gemist.
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doelOpbrengst diaconie collecte van afgelopen zondag voor stichting ALS:
Via de collecte, scipio app en bank is bij de diaconie tot nu toe het mooie bedrag binnengekomen van € 412,45.
Allen hartelijk dank.

Opbrengsten diaconiecollectes maart 2024: (via collecte, bank en scipio app)
3-3-2024         Roosevelthuis             €   95,80
10-3-2024       Zending Moldavie       € 302,00

13-3-2024       Werelddiaconaat        €   46,50
17-3-2024       Stichting Present        € 164,85
24-3-2024       Missionair werk Ned.  €   81,95

28-3-2024       Diaconie                     € 315,00
31-3-2024       Project Voice              € 181,40
 

terug