zondag 24 maart 2024 om 10:00

Kerkdienst | Palmpasen | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. W.L. Terlouw
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Tineke Vaartjes (diaken), Emmelyn Snippe (lector)
Organist: Corry van den Berg

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Binnenkomst kerkenraad zingend: lied 555
Gebed
Zingen: Lied: Hé kom mee
Samenspraak
Kinderkerk
Zingen: Projectlied
Gebed
Lezing: Zach. 9: 9-10
Zingen: Lied 550: 1en 2
Lezing: Matt. 21 : 1-17 l
Zingen: Lied 550 : 3
Verkondiging
Zingen: Lied 561
Gebeden
Collecte
Optocht kinderen
Vervolg samenspraakDiaconie
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Missionair werk in Nederland
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor KinderKerk en Jeugdkerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 24 maart: Collecte Missionair Werk in Nederland
Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.


Slotlied: Lied 552 : 2, 3
Zegen
 

terug