zondag 17 maart 2024 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Astrid van Waard-Pieterse
Ouderling(en): Joost/Geja ter Meer, Erik Ploer (diaken), Gerard Veldkamp (lector)
Organist: Anne Kroeze

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl

Orgelspel
Aanvangslied: lied 283: 1, 2, 3, 4
Bemoediging en groet
V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
A.: en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
V.: Genade zij u en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
A.: Amen.
Gebed om ontferming
Kinderlied (met youtube-filmpje) Lied 923: “Wil je wel geloven, dat het groeien gaat?”
https://www.youtube.com/watch?v=BvMCRbT0gU8
Kinderen komen naar voren: inleiding op het thema door leiding van de kinderkerk.
De dominee heeft bekertjes met zaad. Kijk maar eens wat er gebeurt als je dit een beetje water geeft. Wat opkomt kun je eten.
Aansteken van de kaars aan de Paaskaars.
Projectlied: “Wat goed dat jij er bent”, couplet 1 en bij de vijfde zondag.
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
DIENST VAN HET WOORD
v.: De Heer zal bij u zijn.
A.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed
Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
Lied: 536: 1, 3, 4
Schriftlezing: Johannes 12: 20-33
Lied 764: 1, 4, 5, 6
Overdenking
Orgelspel
Zingen: lied 982
Gebeden
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug in de dienst
Slotlied: lied 575: 1, 3, 4
Zegen met gezongen ‘Amen’.
Orgelspel

terug