zondag 10 maart 2024 om 10:00

Kerkdienst | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. W. Kok
Ouderling(en): Marja Dragt, Hans Kloek (diaken), Marja Dragt (lector)
Organist: Jaco Floor

De kerkdienst is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1171-Protestantse-Gemeente-Blokzijl
 

Aan de dienst werken mee Marja Dragt, ouderling van dienst, Hans Kloek, diaken, Jaco Floor, muziek en ds. W. Kok gaat voor als predikant.
Martin Zoer, consulent bij Kerk in Actie, komt deze zondag op uitnodiging van de diaconie vertellen over de actie voor Moldavië.

 
 
Orde van dienst Zondag 10 maart Scheerwolde
Aanvangslied: Psalm 65: 1,2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Welkom en intro dienst
Gebed om ontferming
Zingen: 762: 1,2,4
Dienst van het woord
Gebed om opening van het woord en het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Johannes 6: 4 - 15
Zingen: Projectlied couplet 1 en 4
Verkondiging
Zingen: 871: 1,2,3,4
Presentatie door Martin Zoer
Zingen: 912: 1,2,4,5
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecten
Zingen: 675: 1,2
Zegen
Gezongen Amen


Diaconie
Zondag 10 maart is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Zendingscollecte Moldavië, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en onderhoud pastorie.


Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Zendingscollecte Moldavië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Onderhoud Pastorie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

(Diaconiecollecte) zondag 10 maart :Zendingscollecte Moldavië. 
De diaconiecollecte in deze dienst is voor Moldavië.  Dit is ook het doel geweest bij de vrijwillige bijdrage voor de zending 2024, waarvoor inmiddels ruim €7000,- is toegezegd.
Martin Zoer, onze consulent van Kerk in Actie,  zal aansluitend aan de verkondiging een korte toelichting geven over het werk daar. Hij heeft zelf mogen aanschouwen wat Kerk in actie daar zoal doet.
De hele dienst zal in het teken staan van het diaconaat. Zijn presentatie sluit naadloos aan bij de verkondiging van het woord door dominee Wim Kok.
Het leven in Moldavië is niet makkelijk. De politieke spanningen nemen toe. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?
 

Gift

Voor de bezoekdienst hebben wij een gift ontvangen van €20,00.
Hiervoor heel hartelijk dank.

 

terug