zondag 17 september 2023 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. I.P. (Iemke) Epema
Ouderling(en): Karin Rozendal, Bertiene van Oort (diaken), Karin Rozendal (lector)
Organist: Anne Kroeze

Aan de dienst werken mee Karin Rozendal, ouderling van dienst en lector, Bertiene van Oort, diaken, Anne Kroeze, muziek en ds. I.P. Epema.
 

Orde van de dienst 17 sept 2023 Blokzijl
Aanvangslied: Lied 215; 1,2 en 3

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
a.: en die niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
p.: Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
a.: Amen

Lied: Lied 215; 4,5,6 en 7

Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken. De kinderen gaan naar de consistorie.
Afsluiten met kinderlied Lied 218; 1 en 3

Gebed om ontferming
Lied: Psalm 92; 1 en 2

Dienst van het woord
v.: De Heer zal bij u zijn.
a.: De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed.

Lezing uit het Oude Testament NBV21 Psalm 103; 1 t/m 14

Lied: Ps 103; 4 en 5

Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 (door de ouderling van dienst) Mt 18; 21 t/m 35
 
Lied: Lied 335, 1x orgel, 2 x allen

Overdenking

Zingen Lied 836

Gebeden

Inzameling der gaven

Alle kinderen en leiding komen terug in de kerk.

Slotlied Lied 841; 1 en 2


Zegen met gezongen

Diaconie
Zondag 17 september is de eerste collecte bestemd voor de diaconie; Myanmar, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het onderhoudsfonds de Waaier.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Myanmar
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Onderhoudsfonds de Waaier
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte 17 september: Myanmar
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
 

terug