zondag 3 september 2023 om 10:00

Kerkdienst | Heilig Avondmaal | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. W.P. Ferguson
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Janny Hummel (diaken), Adriaan Tollenaar (lector)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Janny Hummel, diaken, Herman Kamp, Adriaan Tollenaar, lector, Corry van den Berg, muziek, en ds. W.P. Ferguson.
Om 11.30 uur is er gelegenheid om mee te doen aan de viering van het Heilig Avondmaal in de Vierhoek. Deze viering is een klein beetje anders van opzet dan in de Grote Kerk doordat we in een kring zitten. Ook hier is na afloop koffie en thee. Welkom. Ook welkom als het je een keer niet past om 10.00 uur in de Grote Kerk.

 
 
Orde van dienst Grote Kerk

Psalm 107 vs 1 en 3      Gods goedheid houdt ons staande
Votum en de groet
Kinderen           kaars aansteken
Gebed
2 Koningen 25,27-30 en Kolossenzen 3,1-4; 12-17          NBV21
Verkondiging
Lied 653 vs 1 en 2         U kennen uit en tot U leven
Gebeden          
Collecten         
Kinderen terug
Lied 653 vs 7    O Chr ons van God gegeven     
Tafelgebed
Lofprijzing lied 705 vs 1,2 Ere zij aan God de Vader
Gebed om de HG
Instelling
Brood en wijn
Dankzegging en Onze vader
Lied 838 vs 4    Wij danken U o liefde groot
Zegen

 
 

 

Orde van dienst Vierhoek  

Welkom
Psalm 146 vs 1; Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Votum en de groet
Gebed
2 Koningen 25, 27 – 30
Verkondiging
Lied 653 vs 1 en 2         U kennen uit en tot U leven

Avondmaal
Tafelgebed
Gebed om de HG
Instelling
Brood en wijn
Dankzegging en Onze Vader
Lied 653 vs 7    O Chr ons van God gegeven
Zegen

Diaconie
Zondag 3 september is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Werelddiaconaat Israël, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor Fonds geluidsinstallatie.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Werelddiaconaat Israël (tijdens avondmaal)
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Fonds Geluidsinstallatie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 3 sept.( tijdens avondmaal): Werelddiaconaat (Israël)
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

 

terug