zondag 24 december 2023 om 10:00

Kerkdienst |4e Advent | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. J.T. Baart
Ouderling(en): Emmelyn Snippe, Janny Hummel (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Orde van de dienst 24 december 10.00 uur
Aanvangslied |  Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

DIENST VAN DE TOENADERING
Bemoediging en groet
V          Onze hulp is de naam van de Heer
G          die hemel en aarde gemaakt heeft,
V          die trouw is tot in eeuwigheid
G          en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

V          Mogen u toevallen
genade en vrede van God onze Vader
en van Jezus de Messias, die wij verwachten.
G          Amen

Adventskaars aansteken door kind en het opzeggen van een versje van het adventsproject:
De tijd is gekomen,
Gods toekomst begint.
Want hier wil God wonen,
Hij komt als een kind.

Psalm van 4e advent | Ps.19: 2 ‘God heeft de tent gemaakt’

Gebed om ontferming

Kyrie – Lied 462: 1.2.4.6 ‘Zal er ooit een dag van vrede’

Projectlied: Weet jij hoe laat het is?

Refrein
Couplet
Uit de hemel komt een engel
en hij gaat naar Nazaret,
om het grote nieuws te brengen
dat de Heer de mensen redt.
Refrein

            Project | De klokkenmaker vertelt.

DIENST VAN HET WOORD
V          De Heer zal bij u zijn.
G          De Heer zal u bewaren.

Zondagsgebed

Lezing uit het Oude Testament NBV21 | 2 Samuel 7:1-16

Luisterlied | Lied 999 ‘Ik zal in mijn huis niet wonen

Lezing uit het Nieuwe Testament NBV21 | Lukas 1:26-38

Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Overdenking | ‘Hij bouwt zelf zijn huis’

Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden samen met de diaken en gezamenlijk Onzevader

Inzameling der gaven

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’


Zegen met gezongen Amen

Liturgische schikking 4e Advent
De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande is gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, o.a de blauwe bessen van de klimop.. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. De klimop symboliseert de trouw van God aan de mensen. De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar beneden (stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant). Daarom symboliseert de cyclaam de dienstmaagd. Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.

Diaconie
Zondag 24 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Solidaridad, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het eigen pastoraat.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Solidaridad
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Eigen pastoraat
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 24 december: Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor een wereld  waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Verantwoord ondernemen is daarvoor noodzakelijk. Solidaridad wil winst voor iedereen. Dus ook voor de mensen die aan het begin van de productieketen staan. En voor het milieu dat nu vaak verliest bij het maken van voedsel, kleding of sieraden. Zo’n solidaire wereld is niet mogelijk zonder de allesbepalende keus van de consument. Wie betaalt, bepaalt!
 

terug