zondag 8 oktober 2023 om 10:00

Kerkdienst | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. W.P. Ferguson
Ouderling(en): Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, Janny Hummel (diaken),
Organist: Jaco Floor

Aan de dienst werken mee Gerrie van Duyvenvoorde - Vaartjes, ouderling van dienst en lector, Hans Kloek, diaken, Jaco Floor, muziek en ds. W.P. Ferguson.

Liturgie
Psalm 78; 1 en 2           Mijn volk Ik ga geheimen openleggen
Votum en de groet
Gebed
Lied 971; 1,2,3  Zing een nieuw lied voor God de Here
Lezing Johannes 4, 1- 42           NBV21
Verkondiging
Lied 968; 1,2,5  De ware kerk des Heren
Gebeden
Collecten
Lied 967; 1,4,5,6,7        Zonne der gerechtigheid
Zegen
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Onderhoudsfonds Grote Kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug