zondag 1 oktober 2023 om 10:00

Kerkdienst | dienst met de basisschool | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. W.P. Ferguson
Ouderling(en): Dela Roskam, Tineke Vaartjes (diaken), Dela Roskam (lector)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Dela Roskam, ouderling van dienst en lector, Tineke Vaartjes, diaken, Corry van den Berg, muziek en ds. W.P. Ferguson.

Orde van dienst School en kerkdienst 1 oktober 2023
Lied Zoek eerst het koninkrijk van God vers 1,2,3 -ORGEL
Bemoediging en groet
Welkomstlied  Welkom, welkom, welkom iedereen
Inleiding over het thema door Peter
Lied  Is je deur nog op slot
Gebed samen met een kind
Gedichtjes midden/bovenbouw
Lied Zacheüs
Filmpje Zandtovenaar Zacheüs
Lezing Lucas 19,1-10 (door de lector)
Overdenking
NLB 186 Er is geen plaats vers 1,2,3,4,5 - ORGEL
Gebed samen met een kind
collectedoel Stichting Red een kind  d.m.v. een Filmpje
Collecte - Tijdens collecte Ik wens jou
Zegenlied: ELB 444  Ik zegen jou in Jezus’ Naam - ORGEL
 

School en Kerkdienst

Graag nodigen wij u en jou uit voor de School en Kerkdienst in de Grote kerk te Blokzijl i.s.m. Chr. Kindcentrum ‘De Schutsluis’.
De school en kerkdienst met het thema ‘Bij mij thuis’, zal plaatsvinden op zondag 1 oktober om 10.00 uur in de Grote Kerk te Blokzijl.
Hoe is het bij jou thuis? Is iedereen welkom bij jou thuis? Staat jouw deur altijd open? Wij kijken en luisteren naar het Bijbelverhaal van Zacheüs. Jezus vraagt aan hem of hij bij Zacheüs mag komen eten. Mag Jezus bij jou thuis komen?
Kom je ook? Neem je ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s ook mee! In de kerk zullen mooie tekeningen en knutselwerkjes van de kinderen hangen/staan om te bewonderen. Ook zullen de kinderen van de onderbouw en bovenbouw een stukje voor in de kerk doen.
We gaan luisteren, zingen en praten over het thema ‘Bij mij thuis’, net als het thema van de kinderboekenweek. Voor de kleinsten is er oppas in de consistorie van de Grote kerk te Blokzijl.
Tijdens de dienst houden we een collecte voor Stichting ‘Red een kind’. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat zij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien.
U kunt uw gift tijdens de dienst in de collectezak deponeren of betalen via de scipio-app. We hopen dat we door deze actie een prachtig bedrag aan Stichting ‘Red een kind’ kunnen overmaken!
Tot zondag 1 oktober!
Organisatie School & Kerkdienst en alle leerlingen van Chr. Kindcentrum ‘De Schutsluis’.

Lied om thuis naar te luisteren:
Zacheüs kom maar gauw

Diaconie
Zondag 1 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie; Red een kind, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor Israëlzondag.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Red een kind
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Israëlzondag
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte zondag 1 oktober: Red een kind.
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat zij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien.

 

terug