zondag 18 juni 2023 om 10:00

Kerkdienst | Heilig Avondmaal | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. W.P. Ferguson
Ouderling(en): Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, Tineke Ploer (diaken)
Organist: Johan Tijssen

Aan de dienst werken mee Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Johan Tijssen, organist, en ds. W.P. Ferguson.

Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Iedereen is welkom om hieraan mee te doen, ook de kinderen.
Om 11.30 uur is er gelegenheid om mee te doen aan de viering van het Heilig Avondmaal in de Vierhoek. Deze viering is een klein beetje anders van opzet dan in de Grote Kerk doordat we in een kring zitten. Ook hier is na afloop koffie en thee. Welkom. Ook welkom als het je een keer niet past om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Orde van de dienst
 
Psalm 107 vers 1
Votum en groet
Psalm 107 vers 3
Marta, Marta (youtube)
Gebed
Liedboek 705: 1, 2
Gedachtenisboek  en liedboek 218
Dienst van het woord
Zondagsgebed
Lucas 10: 38 – 42
Verkondiging
Liedboek 512: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecten
Liedboek 273: 1 t/m 5
Heilig Avondmaal: tafelgebed,  lofprijzing, liedboek 413: 1, 2, gebed om de Heilige Geest, instellingswoorden en uitnodiging door diaken, brood en wijn, dankzegging en Onze Vader
Liedboek 687: 1, 2, 3
Zegen
 

Orde van de dienst Vierhoek

Welkom
Psalm 92: 3
Votum en groet
Gebed
Lucas 10: 38 – 42
Verkondiging
Lied 512: 1, 2, 3, 4
Heilig Avondmaal
brood en wijn
dankzegging en Onze Vader
Liedboek 687: 3
Zegen

Diaconie
Zondag 18 juni is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Artsen zonder grenzen, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het eigen jeugdwerk.

Diaconiecollecte 18 juni ( tijdens avondmaal): Artsen zonder grenzen
De drijfveer van Artsen zonder Grenzen : Het recht op medische hulp, waar ook ter wereld, voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of overtuiging. Waar de nood het hoogst is, zijn er teams om hulp te bieden. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen terecht voor medische zorg. Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komen ze in actie voor iedereen die dat nodig heeft. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam coördineren ze hulpprojecten in ruim 30 landen.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: artsen zonder grenzen
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Eigen jeugdwerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug