zondag 12 februari 2023 om 10:00

Kerkdienst | Wielewaal Scheerwolde
Voorganger(s): ds. C. Aalbersberg
Ouderling(en): Hendrik Timmerman, Marina Bakker (diaken)
Organist: Jaco Floor

Aan de dienst In de Wielewaal werken mee Hendrik Timmerman, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Jaco Floor, organist en ds. Conny Aalbersberg.
 
 
DIENST VAN VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 103:1 en 9 Zegen mijn ziel,….
predikant Onze hulp in de naam van de Heer
allen     Die hemel en aarde gemaakt heeft
predikant  Die trouw is tot in eeuwigheid
allen   En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
predikant  Genade zij U en vrede, …….
allen        Amen.
 
Over de dienst op deze dag
Zingen Lied 283:1,2,3 in de veelheid van geluiden
Gebed om ontferming
Lied 283:4 en 5
 

DIENST VAN HET WOORD
Zondagsgebed.
Lezing uit het Oude Testament NBV21 Deut. 30: 11-20
Zingen Lied 316: 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
Lezing uit het Nieuwe Testament Matth.5:17-26
Zingen Lied 313: 1 Een rijke schat aan wijsheid
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 843: 1,2,3,4 Wat te kiezen….
 
Gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied 422: 1,2,3 Laat de woorden die we hoorden
We gaan onze weg als gezegende mensen
Gezongen Amen

zondag 12 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie; Ethiopië.
De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor de energiekosten.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Ethiopië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor de Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Diaconiecollecte: zondag 12 febr.: Ethiopie
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Ethiopische
partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:
• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.
Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is op dit moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog geweest. Mede dankzij uw bijdrage aan deze collecte kan Kerk in Actie voedsel en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in Ethiopië en Kenia. En daarnaast gezinnen in Ethiopië blijven voorbereiden op de klimaatverandering om noodhulp te voorkomen.

Opbrengsten collectes diaconie januari 2023
Via de collecte, scipio app en de bank zijn de volgende bedragen binnengekomen.
1 jan. Diaconie € 112,50
8 jan. Diaconie € 141,95
15 jan. Ondersteuning gemeenten € 138,55
22 jan. Voedselbank € 382,00
29 jan. Diaconaal Platform € 100,82

 

terug