zondag 4 december 2022 om 10:00

Kerkdienst | 2e Advent | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Geja/Joost ter Meer, Marina Bakker (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Vorige week hadden we een heus levend standbeeld. Batseba hadden we in ons midden. Het was indrukwekkend. Wie hebben de komende zondag in ons midden?
Lied 439: 1 en 2  Verwacht de komst des Heren
Votum en groet:
Adventskaars aansteken door kind en het opzeggen van een versje van het adventsproject:
Twee kaarsen als een teken,
als lichtjes in de nacht.
Zo laat God aan ons weten:
Ik geef je nieuwe kracht.
Gebed om ontferming
Lied 462: 1, 2, 5 en 6  Zal er ooit een dag van vrede
Projectlied algemeen
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?
Levend standbeeldmoment
Kinderen steken de kaars aan van de kinderkerk en gaan naar de kinderkerk
Dienst van het woord
Gebed
Eerste lezing Ruth 4, 13-17
Psalm 90a: 1, 3 en 6  O God, die droeg ons voorgeslacht
Lezing van het Evangelie  Mattheüs 1, 1-6
Lied 339 a
Overdenking
Lied 787 (1 t/m 4)  Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten
Overdenking
Lied 816 (1 t/m 4)  Dat wij onszelf gewonnen geven
Overdenking
Lied 442 (1 en 2)  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Dank- en voorbeden 
Inzameling der gaven
Lied 466: 1, 2 en 3  O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Zegen met gezongen “Amen”
Orgelspel

Na de dienst is er koffie, thee en ranja

 

Liturgisch bloemstuk

Het liturgisch bloemstuk sluit aan bij het jaarthema van de PKN: Aan tafel
De tafel is het uitgangspunt voor de symbolische schikkingen, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. Elke week wordt er iets op de tafel toegevoegd. We volgen de teksten van het oecumenisch leesrooster, welke we deze Adventstijd ook in de (kinder)kerk gebruiken. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.  Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar zijn de vrouwen die genoemd worden: vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn, maar die wel genoemd worden door Matteüs  in het geslachtsregister van Jezus. 
Vorige week hoorden we over Batseba, de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! Op de eerste hoek van de tafel hingen we roodpaarse heide: paars de kleur van de rouw en gele craspedia (kogelbloem). Geel een koninklijke kleur.  
Zondag lezen Ruth 4:13-17 en Matteüs 1:5. 'Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. (Ruth 4:15)' . Ruth is een buitenstaander. Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land (Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. Aan de tweede hoek van de tafel worden korenaren en pinus gehangen. Korenaren als symbool: voor het broodhuis, Betlehem, waar Ruth terecht komt en Pinus (pijnboom) als symbool voor het verdriet van Ruth en Naomi Symbool: de Pinus is een pijnboom

Diaconie
Zondag 4 december is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: Libanon, Jordanië, Irak. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het onderhoudsfonds Grote Kerk.

Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.
 
Wil je onze doelen steunen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Libanon, Jordanië en Irak
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Onderhoudsfonds Grote Kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

terug