zondag 16 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. A. van 't Zand
Ouderling(en): Hendrik Timmerman , Erik Ploer (diaken)
Organist: Anne Kroeze

Aan deze dienst werken mee Hendrik Timmerman, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Anne Kroeze, organist en ds. A. van ’t Zand.
Liturgie
Welkom
Zingen Lied 283 In de veelheid van geluiden
Bemoediging
Drempelgebed
Psalm 130:3,4 Ik heb mijn hoop gevestigd
Inleiding viering
KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken. De kinderen gaan naar de consistorie.
Altijd zijn we onderweg https://www.youtube.com/watch?v=vTJEEBhMC4k
Kyriegebed
Lied 305 Alle eer en alle glorie
Gebed van de zondag
Lezing uit 2 Koningen 2: 19-25
Lied 797: 1,2,3 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 807: 1,4,5,6 Een mens te zijn op aarde
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 423 Nu wij uiteengaan
Wegzending en Zegen

​​​​​​Zondag 16 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, specifiek voor een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië. De tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het fonds communicatiemiddelen.

Diaconiecollecte zondag 16 oktober: Indonesië
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Indonesië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor het Fonds communicatiemiddelen
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Opbrengsten diaconiecollectes september 2022
Via de collectes, scipio app en de bank zijn de volgende bedragen binnengekomen:
04-09-2022       werelddiaconaat Myanmar         € 310,30
11-09-2022       diaconie                                    € 155,65
18-09-2022       zending Syrië                            € 148,65
25-09-2022       Colombia                                  € 148,62
 

terug