Jeugd Jeugd
De jongeren van nu vormen veelal de gezinnen en volwassenen van morgen. Wij vinden het belangrijk dat wij de jeugd en jongeren iets van het geloof en omzien naar elkaar kunnen meegeven waardoor een lijntje voor toekomstige betrokkenheid in stand blijft.

Het jeugd- en jongerenwerk is een ontmoetingsplek voor alle jongeren. We werken samen met YMCA.

We zoeken verbinding met jeugd- jongeren- en clubwerk.

Bij de Kinder- en JeugdKerk is er vanuit traditie een sterke verbinding met de bron van ons geloven. In de kerkdienst is er plek voor de KinderKerk en de JeugdKerk heeft maandelijks een bijeenkomst voor tieners. Er is contact met de basisscholen. 

Catechese

Ook de catechese heeft haar functie in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en dienstbaarheid van de gemeente.
terug