Commissies en colleges Commissies en colleges

Het werk in de gemeente is veelomvattend, daarom zijn er verschillende commissies en taakgroepen om het werk beter te structureren. 

 1. Pastorale zorg

 2. Diaconie

 3. Kerkrentmeesters

 4. Bloemencommissie
 5. Liturgiecommissie
 6. Werkgroep gezinsdiensten
 7. Werkgroep bijzondere diensten

Pastorale zorg

In het pastoraat wordt het evangelie vertaald naar het leven van alledag. Daarom houdt pastoraat in dat we omzien naar elkaar in geloof, hoop en liefde. Zorg met en vóór elkaar.

Pastorale hulp wordt georganiseerd door de predikant, wijkouderlingen, wijkbezoekers en bezoekdienst. In goed overleg worden de taken verdeeld. Momenteel zijn er enkele vacatures en wordt er gewerkt aan nieuw beleid om met aandacht pastorale zorg te kunnen blijven verlenen. 

Wijk 1

Wendelerweg, De Leeuwte, Schaarweg, Vollenhoofsedijk, Zuiderzeeweg, Duinweg, Duinigermeerweg, Hevenweg, Noordermaten

 • Wijkouderling: Klaas de Lange

Wijk 2

Mauritsstraat, Pr. Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Frederik Hendrikstraat, Jan W. Frisostraat, Willem de Zwijgerstraat, Willem Lodewijkstraat, Molenwijk, Slingerpad, Boffersweidje, Zuiderstraat, Zuiderwalstraat, Zuiderkade, Vierhoek, De Zaaier

 • Wijkouderling: Dela Roskam

Wijk 3

Rietvink, Breestraat, Kleine Breestraat, Kathoek, Oude Verlaat, Kerkstraat, Zeedijk, Bierkade, Noorderkade, Groenestraat , Kuinderstraat, Lage Wal, Steenwijkerkolk, Kanaalweg, Scheepsdiep, Steenwijkerweg, Marknesserweg, Ettenlandseweg, Blokzijlerweg (incl. perfor. Marknesse), Uiterdijkenweg, Baarloseweg, Brouwerstraat, Wortelmarkt, Domineeswal, Wijde Gang

 • Wijkouderling: Adriaan Tollenaar 

Wijk 4

Jonenweg, Kalenberg Noord, Muggenbeet, Rietweg, Steenwijkerdiep Noord- en Zuid, Veldhuisweg, Wetering Oost en West, Smalleweg, Baarlo, Buurtsteeg, Kerkbuurt, Kuinderdijk, Blokzijlerdijk,  Tuk, Willemsoord, Marijenkampen

 • Wijkouderling: Gerrie van Duyvenvoorde-Vaartjes

Wijk 5

Scheerwolderweg, Koningin Julianaweg, Geert Luchesenstraat, Kolk, Schoolstraat, Kooibos, Brink, Kooiweg, Oeverweg, Woldlakeweg, Blokzijlerweg

 • Wijkouderling: vacature

Klik hier voor de contactgegevens.

Diaconie

De diaconie is dienstbaar aan mensen met concrete noden. Dit kunnen jonge, oude, gezonde of kwetsbare mensen zijn. Er zijn soms van die momenten in je levenslijn dat de diaconie hulp kan bieden bij (ongewenste) levenssituaties. Dan wil de diaconie present zijn. 

De diaconie deelt van wat haar is geschonken, helpt waar geen helper is en getuigt van gerechtigheid van God daar waar geen gerechtigheid is.

Diaconale hulp binnen en buiten de gemeenschap van Blokzijl en omgeving wordt georganiseerd in samenwerking met het Diaconaal Platform Steenwijkerland. Het Diaconaal Platform beschikt over een noodfonds en onderhoudt intensieve contacten met hulpverleningsinstanties, gemeente Steenwijkerland en de Voedselbank.

Via de Stichting Present wordt nadrukkelijk inzet van gemeenteleden gevraagd  voor de zwakkeren in onze omgeving.

Jaarlijks worden er in de decembermaand kerstattenties rondgebracht bij verschillende gemeenteleden. Speciaal voor de ouderen, alleenstaanden, zieken en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Meerdere vrijwilligers bezorgen deze kerstattenties. 

De paarskaarsen krijgen een goede bestemming. Zij worden meestal gebracht bij mensen die in het afgelopen jaar een moeilijke tijd hebben meegemaakt.

Specifieke collectedoelen van de diaconie zijn de Voedselbank, KWF en Hospice Het Riemkehuis.  

De wereld is groter dan Nederland. Daarom is er ook aandacht voor Zending en Werelddiaconaat. Wij doen dit via Kerk in Actie, de landelijke organisatie die namens een aantal kerken in Nederland contacten onderhoudt met kerken en christelijke organisaties over de hele wereld en honderden projecten van lokale partners steunt. Al jaren is er een actieve werkgroep ZWO actief. 

Formeel heet de diaconie het ‘College van Diaconie’ en bestaat uit 5 mensen. De diaconie is een actieve groep en organiseert verschillende activiteiten. 

Klik hier voor de contactgegevens.

Kerkrentmeesters

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant, het organiseren van activiteiten, etc. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen. 

De kerkrentmeesters beheren de financiële middelen en gebouwen met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Formeel heet het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Blokzijl en bestaat uit 7 mensen.

Werkzaamheden

 • Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening

 • Zorgen voor de geldwerking (jaarlijkse actie kerkbalans)

 • Beschikbaar stellen van ruimten voor de kerkdienst en andere activiteiten van de gemeente

 • Beheren van roerende en onroerende zaken

 • Beheren van de financiën

 • Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever

 • Bijhouden van de ledenadministratie

 • Beheren van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek

 • Beheren van de archieven van de gemeente

Klik hier voor de contactgegevens.

Bloemencommissie 

Iedere week zijn er feestelijke bloemen in de kerkdienst op zondagmorgen. De werkgroep bloemendienst verzorgt deze bloemen. De bloemen worden direct vanuit de dienst bezorgd bij iemand door een gemeentelid. In de Zondagsbrief wordt vermeld waar de bloemen naar toe gaan. Corry Mondria is coördinator. Voor vragen kun je bij haar terecht via jr.mondria@hetnet.nl. 

Liturgiecommissie

Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van speciale erediensten in samenwerking met de predikant. Ze heeft oog voor een passende liturgie. Ook heeft zij een stem als het gaat om de keuze van muzikale omlijsting van de erediensten.

Werkgroep gezinsdiensten

De werkgroep kinderen en jeugd probeert ervoor te zorgen dat de jeugd en jongeren uit onze gemeente zich thuis voelen bij ons en de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Er worden activiteiten georganiseerd tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook tal van andere activiteiten ribdin de grote feesten zoals bijvoorbeeld samen kijken naar 'de passion' en palmpaasstokken maken.

Werkgroep bijzondere diensten

De werkgroep bijzondere diensten organiseert circa 5 diensten per jaar met een bijzondere invulling, een beetje anders dan anders. Het kan zijn dat de muziek centraal staat en er een andere invulling aan wordt gegeven of dat de litugische vorm anders is dan anders. De wens om bijzondere diensten te gaan doen, kwam naar voren bij de totstandkoming van het beleidsplan. 

De werkgroep bestaat uit Hans Kloek, Marja Dragt, Bente van Dalen en Neely Kok. 
terug