Algemene informatie en contactgegevens begraafplaats Baarlo

Algemene informatie en contactgegevens begraafplaats Baarlo

Locatie

8372 VJ Baarlo

Eigendom

Protestantse Gemeente Blokzijl

In 1995 is vastgesteld dat een grafrecht gekocht kan worden voor 20 jaar met het recht op verlenging met telkens 10 jaar. Vóór 1995 werd het grafrecht verkocht voor een periode van 30 jaar.

Onderhoud begraafplaats

De begraafplaats is netjes en goed onderhouden. Een actieve groep vrijwillligers houdt zich hiermee bezig. Zij maaien het gras, verwijderen oud blad en schoffelen en wieden. Het zwaardere werk wordt gedaan door beroepskrachten. 

Om de kosten te dekken van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin door de kerkrentmeesters wordt voorzien, worden rechten geheven volgens een beheersreglement. Dit bedrag is € 30,00 per jaar. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Onderhoud van een graf of grafmonument

De rechthebbende van een graf is verplicht om zijn graf of grafmonument behoorlijk te onderhouden. Denk aan:

  • herstelwerkzaamheden en/of vernieuwing door een steenhouwer
  • onderhoud aan hekwerken en afscheidingen en dergelijke
  • het kleuren en bijwerken van opschriften
  • het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende grafbeplanting

Begraven

Het begraven van de overledene gebeurt sinds 2014 onder verantwoording van de beheerder. De uitvaart is onder leiding van een uitvaartverzorger. Als een overledene begraven wordt op de begraafplaats van Baarlo, heeft de familie of de uitvaartverzorger vooraf contact met de beheerder. Samen stemmen ze de werkzaamheden en het programma op de begraafplaats af, zodat de begrafenis in goede harmonie en zoveel mogelijk volgens de wensen van de nabestaanden zal plaatsvinden.

Strooiveld

Op de begraafplaats Baarlo is de mogelijkheid om as uit te strooien. Bij de klokkenstoel is een ruimte gereserveerd waar kan worden uitgestrooid. Nabestaanden kunnen hiervoor contact opnemen met de beheerder.

Wat zijn de tarieven?

Er is een mogelijkheid om 'een recht tot begraven' te kopen. Dit gebeurt veel en biedt de mogelijkheid om de plek van het graf uit te zoeken. De tarieven zijn gebaseerd op het in stand houden en onderhouden van de begraafplaats. De tarieven worden jaarlijks herzien.

Tarieven vanaf 1-1-2023

1. Kopen graf (grafrecht) 20 jaar met recht op verlengen 1.765,00
2. Begrafenis 1.225,00
  Exclusief 15 jaar grafrust (€ 20,= per jaar)   p.m.
  Geluidsinstallatie (optie)     55,00
  Onvoorziene kosten (afvoeren grafmonumenten, resten e.d.)   p.m.
3. Begraven in nieuw graf (zie 1 en 2) 2.990,00
  Geluidsinstallatie (optie)   55,00
4. Bijzetten urn in eigen graf (excl. verwijderen grafmonument)  420,00
5. Bijzetten urn in nieuw graf (1 en 4) 2.185,00
6. Verlengen grafrechten met 10 jaar 200,00
7. Verlengen onderhoud begraafplaats met 10jaar 300,00
8. Overschrijvingskosten per grafbewijs 50,00
9. Uitstrooien as en vergoeding voor onderhoud begraafplaats 200,00
10. Kindergraf 750,00
11. Begrafenis kind tot 12 jaar 250,00

Deze prijzen zijn exclusief eventuele gemeentelijke of van een hogere instantie opgelegde toelagen.

De tarieven worden elk jaar herzien. 

Voor meer informatie graag contact met de beheerders

Steven de Jonge
Rietvink 12
8356 DR Blokzijl
0527 29 17 76/06 51 35 68 33
jongedes@zonnet.nl

Johan ter Meer
Steenwijkerdiep-Zuid 15
8371 TE Scheerwolde
0521 37 00 82

terug