Activiteiten

Activiteiten

Jaarthema 2023-2024 "Ga mee!"


Dit is het jaarthema voor het komende seizoen. De kerkenraad kiest er ook dit jaar voor om aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. Het is een uitdagend thema. Op veel plekken kan dit thema een leidraad zijn. 

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.

Als je meer over dit thema wilt weten, kun je de website van de Protestantse Kerk Nederland raadplegen.


Rondom de kerkdiensten

Een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn vormen de zondagse kerkdiensten. Even op adem komen, samen zingen en de adem laten stromen. De wekelijkse kerkdiensten om 10.00 uur vormen het hart van onze gemeente. Er is voor de kinderen in de basisschoolleeftijd KinderKerk. Voor de kinderen op het voortgezet onderwijs is er JeugdKerk. We laten ons inspireren door samen te zingen, te bidden, te luisteren naar de overdenking en via de collectes. In de kerkdiensten gaat onze predikant, een gastpredikant of af en toe een leek voor. Regelmatig zijn er ook cantatediensten.


Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten met koffie, thee en limonade. 

De locatie van de kerkdienst is de Grote Kerk in Blokzijl met uitzondering van de tweede zondag van de maand. Dan is er dienst in de Wielewaal in Scheerwolde. Controleer altijd de agenda voor de locatie.

De actuele informatie over de dienst tref je aan in de agenda. De kerkdienst is live te volgen of terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Vervoer kerkdienst

Wil je de kerkdienst graag bijwonen maar je kunt niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen omdat je bijvoorbeeld slecht ter been bent of zonder vervoer zit? Dan kun je een beroep doen op ons. Je wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 

Neem contact op met:
Johan van Dalen, T. 06 51 84 67 77
Erik Ploer, T. 06 30 31 04 74

Agenda kerkdiensten

Activiteiten ter bezinning

Het aanbod van activiteiten staat in het teken van het jaarthema. Het aanbod is gevarieerd, biedt verschillende varianten van gesprekskringen tot activiteiten voor de jeugd en......is er voor iedereen. 

Activiteiten ter bezinning

Agenda

Via de agenda zijn naast de activiteiten ook overige bijeenkomsten zoals vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad terug te vinden.

terug