Kinderkerk - Kom! Johannes 11: 1-44

Kinderkerk - Kom! Johannes 11: 1-44
‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Het kan een periode zijn om na te denken over keuzes die we zelf maken: individueel, in onze familie, als kerk en in de wereld. Wat hebben wij voor ogen als we op weg gaan naar Pasen? We lezen verschillende verhalen uit Matteüs en Johannes. Op weg naar Pasen ontdekken we dat niets hoeft te blijven zoals het nu is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan.

Vandaag lezen we het verhaal over de zussen Marta en Maria. Er is iets ergs gebeurd; hun broer Lazarus werd ziek en is gestorven. De zussen hebben Jezus gevraagd; ‘Kom!’, maar het was al te laat. Het liefst zouden Marta en Maria de tijd terug willen draaien. Maar dat kan niet. Of toch?
 
Antwoord: Jezus komt
    Op het werkblad staan allemaal plaatjes die in het verhaal van deze zondag passen. Vrouwen drogen hun tranen met een zakdoek, ze huilen en missen hun broer. Jezus komt en gaat met hen naar het graf. Ze rollen de steen weg en kunnen hun ogen niet geloven. Lazarus leeft. Jullie mogen de woorden achter de plaatjes schrijven en dan lees je in de grijsgemaakte kolom de oplossing.

Luister en kijk je mee? Niets is onmogelijk voor u

Jullie zijn allemaal van harte welkom!
Tot zondag!
Leiding KinderKerk
Carola en Marieke

Oproep: Zondag 2 april is het Palmpasen, we hebben nog niet alle stokken terug. Mocht je er thuis nog één hebben liggen, wil je die dan z.s.m. inleveren of in elk geval laten weten aan ons??
Alvast bedankt! Leiding Kinderkerk, Marieke 06-481 81 945
 
 
Ziende blind

Ziende blind
Als ik de klas binnenloop voor mijn opleiding Theologische Verdieping, zit H (ik noem zijn naam maar even niet), somber voor zich uit te kijken. Hij slaakt een zucht en zegt dat hij het niet kan begrijpen dat zijn kinderen niet inzien dat we anders moeten gaan leven. Niet meer vliegen, ons niet meer richten op consumeren maar op consuminderen. Hij verzucht; ik doe het voor hun. Ik wil de aarde goed achterlaten. Waarom begrijpen ze dat nu niet. Waarom zien ze niet dat het niet goed gaat met onze aarde.
Door het verhaal, afgelopen zondag in de kerk, waarin de preek ging over de genezing van een blinde uit Johannes, moest ik denken aan het verhaal in Marcus 8: 22-20. Of dat over dezelfde blinde gaat, weten we niet, maar wat in dit verhaal opvalt is, dat de blinde man – nadat Jezus het speeksel op zijn ogen had gelegd – zei dat hij mensen zag die hij vond lijken op bomen. Maar ze lopen rond! Jezus legde nog een keer zijn handen op de ogen van de blinde en tóen kon hij pas goed zien.
En die blinde was niet de enige die het niet in één keer goed zag. In het hoofdstuk daarvoor begrepen de discipelen al niet dat Jezus met 7 broden en wat vissen een mensenmenigte kon voeden. En wat dan van Maria, die niet zag dat de hovenier de opgestane Jezus was. Zijn wij mensen, niet ziende blind? Zouden de kinderen van H ook niet ziende blind zijn? En hoe kunnen we er dan voor zorgen dat wij en zij het wel goed zien. Soms moet je iets vreselijks overkomen om tot inzicht te komen. Je bent erg ziek geweest, of je hebt een vreselijk ongeluk overleefd, of juist een enorm verlies geleden. Dat zijn momenten dat je anders gaat kijken. Dan zie je wat je eerst niet zag. Maar is een dergelijk voorval nodig om scherp te kunnen zien?
In 1 Korintiers 13 staat: ‘Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’.
I Korintiers 13 wordt vaak gelezen bij het inzegenen van een huwelijk omdat het hier over de liefde gaat. Is het antwoord op ons beperkte zicht dan we ons vast moeten houden aan de liefde. Voor H is dat de liefde voor zijn kinderen. Zijn inspanningen voor zijn kinderen. Een daad van liefde, in afwachting van het volle kennen en het zien. Liefde de weg naar beter zicht en inzicht. En God had de mensen zo lief dat hij zijn eniggeboren zoon… Ja, de liefde.

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag: mw.wanders@gmail.com
 
 
We zijn vacant en nu We zijn vacant en nu
Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. Hoe gaan we om hiermee? Via de zondagsbrief houden we iedereen op de hoogte. Alles nog eens nalezen? Klik hier. 
 
Grote opruiming

Grote opruiming

Grote opruiming

De afgelopen weken is er flink opgeruimd in de consistorie en andere ruimten. De kasten worden weer netjes en er ontstaat ruimte om alles weer netjes een plekje te geven. We zijn ons aan het ontspullen daar waar het kan. Belangrijke zaken gaan naar het archief. Verouderde spullen doen we weg. Sommige spulletjes maken we misschien iemand anders nog blij mee. Achterin de kerk zijn wat spulletjes waar me misschien jou blij mee maken? Neem een kijkje daar en dat wat je aanstaat mag je meenemen. Er zijn oude bijbels en liedboeken te vinden. En bijvoorbeeld ook nieuwe, nog niet gebruikte cassettebandjes.
 
 
Roosevelt-vakantieweek voor alleenstaanden.(17 juni 2023 t/m 24 juni 2023) Roosevelt-vakantieweek voor alleenstaanden.(17 juni 2023 t/m 24 juni 2023)

Deze week wordt georganiseerd door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijsel. De vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn op een schitterend landgoed.

Het is bedoeld voor alleenstaanden, die thuis verzorgd worden of door lichamelijke beperkingen hulp of verpleging nodig hebben. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Wilt u meer informatie, of wilt u zich hiervoor aanmelden neem dan even contact op met Nienke Prins. (tel. 06-30686423) Zij gaat al jaren mee als vrijwilligster.
Voor 1 april willen we graag de aanmeldformulieren binnen hebben.
 
 
Onderscheiding Onderscheiding

We delen graag met jullie dat op zondag 19 maart 2023, locoburgemeester Marcel Scheringa een Koninklijke onderscheiding heeft uitgereikt aan mevrouw C.M.C.M. (Tine) Nouwen – van de Ven uit Nederland.
Dat gebeurde tijdens het laatste concert in de reeks van Blokzijl Klassiek van die seizoen. Mevrouw Nouwen neemt daarbij afscheid als programmeur klassieke concerten van de Stichting Blokzijl Klassiek. Vanwege haar verdiensten voor de Stichting is zij bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vriendelijke groeten van het pastoraat.