Kinderkerk: Adventsproject

Kinderkerk: Adventsproject
Kom jij ook?
In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. We maken kennis met deze vrouwen voordat we naar de KinderKerk gaan.
Vandaag ontmoeten we Batseba, ze staat als levend standbeeld voor in de kerk. Ze heeft een kroon in haar hand. Je mag vragen aan haar stellen zodat je haar wat beter leert kennen. Batseba wordt namelijk de vrouw van Koning David. Ze krijgen samen kinderen. Batseba zal ervoor zorgen dat hun zoon Saloma de nieuwe koning wordt.
Tijdens de KinderKerk horen we meer over het verhaal van Batseba. Daarna gaan we met de verwerking aan de gang, wat dat precies zal zijn horen jullie zondag. Het belooft weer heel leuk te worden.
Hierbij alvast de link naar een leuk liedje. “Ga je mee, zeg niet nee”
En wil je thuis alvast een mooie kroon maken, dan kan dat ook
Doe jij ook mee? Tot zondag!
Groeten Elma en Patrisja
 
 
Bijbellezen: Mattheus 1:3-17 Driemaal veertien geslachten

Bijbellezen: Mattheus 1:3-17 Driemaal veertien geslachten
We laten in deze Adventstijd het scheppingsverhaal even voor wat het is, en sluiten aan bij het bijbelrooster waarin we stilstaan bij verhalen waarin God juist ‘onbelangrijke’ mensen (vrouwen in dit geval) inschakelt voor zijn grote plannen. Deze vrouwen worden genoemd door Mattheus in het overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Mattheus begint er zijn evangelie mee. Hij vindt dat dus belangrijk en hecht er waarde aan. Een hoofdstuk wat we geneigd zijn niet te lezen en maar over te slaan. Een dominee zei eens: ‘En toen verwekten ze elkaar tot vers zestien’. En toch worden hier Rachab, Ruth, Batseba, Tamar en Maria genoemd. Niet zonder reden.
Het is het geslachtsregister van het ontstaan van het volk en het land Israël. In Israëls jonge bestaan zien we eerst 14 geslachten in de opgang; van Abraham tot David de Koning. Na David telt Mattheus 14 geslachten van veelal zwakke broeders in de neergang totdat we uitkomen bij de Babylonische ballingschap (vers 17). Is er dan nog leven na de ballingschap? Houdt het daar op, of gaat het toch nog door. Ja met deze God gaat het wel door. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Vanaf de wording van de twaalf stammen tot en met hun verstrooiing over de aarde wil hij hun God zijn. Hij blijft trouw, ondanks de ontrouw van het volk, hier verpersoonlijkt in falende vorsten. Israël herrijst. Mattheus heeft een beetje gesmokkeld om tot 14 geslachten te komen, maar hij schrijft geen wetenschappelijke verhandeling, hij verkondigt. Hij wil hiermee zeggen dat wij op aarde niet aan ons lot zijn overgelaten. Er zit een bedoeling achter deze wereld. Driemaal veertien geslachten, 6 maal zeven geslachten vormen een treffende opmaat naar het volgende geslacht; de geboorte van Christus. Zevenmaal zeven.
Maria is de vijfde vrouw die genoemd wordt in de stamboom. Het getal vijf staat als vanouds symbool voor Israël, want het is Israëls roeping de Ene God tot in alle vier windstreken van de aarde te verkondigen. Eén plus vier is vijf. Maria is de vijfde vrouw. Zij staat hier voor het volk Israël. Vrouwe Israël is zij. Uit haar zal de Messias geboren worden.

Daar gaan we de komende Adventszondagen meer over horen.

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag; mw.wanders@gmail.com
 
 
Lichtjes in het donker

Lichtjes in het donker
Dit jaar hebben we voor het eerst voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar de Grote Kerk op zaterdagmiddag opengesteld voor het herdenken van overleden dierbaren. Een mogelijkheid voor iedereen om een kaarsje op te steken, je naam in het zand te schrijven, bij stil te staan of juist in gesprek gaan met anderen. Deze middag in combinatie met de laatste zondag van het kerkelijk jaar was een moment voor ons allemaal om stil te staan bij iedereen die ons is ontvallen. Onze gedachten waren ook bij de gemeenteleden die niet aanwezig waren maar juist op bezoek waren bij een kerkdienst elders wegens de herdenking van een dierbare.

In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren. Bij behoefte aan aandacht en bezoek, ziekte of ziekenhuisopname kun je contact opnemen met de (wijk)ouderling en/of predikant. Sommige wijken hebben momenteel geen wijkouderling. Neem gerust met één van ons contact op.

Gerrie, Geja & Joost, Emmelyn, de wijkouderlingen
 
 
Kaarsen actie voor Oekraine Kaarsen actie voor Oekraine
De donkere avonden zijn weer aangebroken. We maken het weer gezellig in onze huizen, we laten de lichtjes branden en steken de kaarsjes weer aan.
Niet zo heel ver hier vandaan is er nog steeds de oorlog in Oekraïne.
Mensen op de vlucht wonen in kapotgeschoten huizen of leven ondergedoken in de schuilkelder en gaan een winter tegemoet waarin het heel koud kan zijn. Zonder verwarming, niet voldoende stroom en water, leven met angst: “Ben ik er morgen nog?”

Willy Dekker (Vollenhove) en Willy Weijs (Sint Jansklooster) zijn, samen met Stichting Dorotty Oekraïne en Stichting Kinderen in Nood, een actie gestart om mensen in Oekraïne een licht te brengen in deze donkere tijd. Door middel van een kaars, als teken van licht en warmte, willen ze de mensen daar laten weten dat wij aan hen denken en voor hen bidden.

Op 1 december vertrekt er een vrachtwagen met hulpgoederen richting Oekraïne, zodat de kaarsen in de eerste week van december kunnen worden rondgedeeld.

U kunt uw kaars(en) tot en met 28 november inleveren op het volgende adres:
Blokzijl             : Theo Schuurman, Zuiderwalstraat 2, na 18:30 uur
 
Verder kun je ze ook op onderstaande adressen inleveren:    
Vollenhove                     : Willy Dekker, Productieweg 5, na 18:30 uur
Sint Jansklooster          : Tiny v.d. Linde, Bovenkruier 2, tussen 17:00 en 19:00 uur         
                                    : Roeli Getkate, Vossenkamp 56
Blokzijl                          : Theo Schuurman, Zuiderwalstraat 2, na 18:30 uur                                
Zwartsluis                     : Femmy ten Napel, Hasselterdijk 37, tussen 16:00 en 20:00 uur
                                    : De Poort, Singel 16, op woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
Genemuiden                 : Janneke Verhoek, Slinger 45                                                                

Let op: de kaars moet zelf kunnen staan (stompkaars).

U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL07 RABO 0117 3880 68 t.n.v. Stichting Dorotty Oekraïne onder vermelding van “kaarsenactie”.

Doet u/doe jij mee om kaarsen te verzamelen voor mensen die leven in een donkere tijd?


 
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer ┬╗
 
Veiligheid Veiligheid
Veiligheid is ook in ons kerkgebouw van groot belang.

Voor onze bezoekers en vrijwilligers vindt het College van Kerkrentmeesters het belangrijk om deze veiligheid zo goed als we kunnen te regelen. Het is belangrijk dat we over zoveel mogelijk BedrijfsHulpVerleners (BHV) kunnen beschikken. Om de kosten voor de opleiding en jaarlijkse opfriscursus beperkt te houden willen we graag inventariseren wie al vanuit zijn/haar baan of vrijwilligerswerk beschikt over een BHV-diploma. Natuurlijk vinden we het ook fantastisch wanneer u de training tot BHV’er wil gaan volgen.
U kunt zich opgeven bij Gert Mooiweer (06 1210 2227).

College van Kerkrentmeesters
 
 
Tip! De Heilige Herrie Adventskalender

Tip! De Heilige Herrie Adventskalender

 

Na het succes van de 40 dagen Heilige Herrie is er nu ook een Heilige Herrie Adventskalender. Elke dag een podcast met een overdenking en popmuziek van 1 tot 25 december. Je kunt je aanmelden. https://heiligeherrieadventskalender.nl/
En neem vooral ook een kijkje op https://heilige-herrie.nl/. Daar staat nu een stukje op over de meest geciteerde psalm in de popmuziek, psalm 23. En mocht je een account hebben van Spotify dan staat er ook een afspeellijst bij. Hartstikke boeiend.
 
 
Muziek tips Muziek tips
Vrijdag 16 december is er weer een Kerst Sing In in de Grote Kerk van Blokzijl. Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur. Een avond voor iedereen en met medewerking van koren, muzikanten, solisten uit Blokzijl en omgeving.
De PKN en Nederland Zingt (EO) organiseren in aanloop naar Kerst vijf samenzangconcerten met de bekende christelijke artiesten Lucas Kramer en Pearl Jozefzoon. Op maandag 19 december is er een concert in de grote kerk van Vollenhove. Klik hier voor het bestellen van kaarten.
 
 
Gratis af te halen

Gratis af te halen
Thonet Stoel – Thea

Al enige tijd staat er een aantal Thonet stoelen opgestapeld bij de kapstokken in de kerk.
Deze stoelen worden niet meer gebruikt en worden gratis aangeboden.
Belangstelling? Neem contact op met Gert Mooiweer (06 1210 2227).

College van Kerkrentmeesters
 
 
Vrijwilligers kerkbalans 2022 Vrijwilligers kerkbalans 2022
De voorbereiding op de actie Kerkbalans 2023 is in volle gang. Als kerk zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die deze actie oplevert. Jaarlijks gaat er een groep vrijwilligers op pad om de Kerkbalans-enveloppen te bezorgen én weer op te halen. Een aantal vrijwilligers doet dit al jaren. Daarover zijn wij zeer verheugd. Wij hopen dat we ook in 2023 mogen rekenen op deze vrijwilligers. Natuurlijk is er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vrijwilligers! Ziet u voor uzelf een taak binnen de actie Kerkbalans weggelegd? Schroom niet en neem contact op met Joke Boes (0527 291 296). Bent u, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat uw taak als vrijwilliger te vervullen? Neem dan ook contact op met Joke Boes.
De actie loopt van 14 t/m 28 januari. Uw aan- of afmelding ontvangen we graag vóór de aanstaande kerstdagen.
College van Kerkrentmeesters