Kinderkerk: Zie je hem?

Kinderkerk: Zie je hem?
Schriftlezing: Lucas16 19:-31

‘De rijke man en de arme Lazarus’ is één van de gelijkenissen, die Jezus vertelt aan de Farizeeën. Jezus, wil de Farizeeën een spiegel voorhouden. Het verhaal gaat over twee mensen. De eerste is ‘een rijke man’. Hij mag verder geen naam hebben. De arme bedelaar heet Lazarus. De naam Lazarus komt uit het Hebreeuws en betekent ‘degene die door God geholpen wordt’.

De rijke man woont in een groot, deftig huis. Hij viert feest, met muziek en lekker eten en gezellige mensen. In een hoekje van de tuin, vlak bij de weg, zit een arme man die Lazarus heet. Hij heeft een bakje waar mensen geld in kunnen doen of iets te eten. Lazarus kijkt naar het huis. Door het raam ziet hij dansende mensen en schalen gevuld met eten. Lazarus gaat staan en houdt zijn bakje omhoog. Maar de rijke man ziet hem niet. Niemand ziet hem.

Hoe zal dit verhaal aflopen? Zal de rijke man ooit de arme bedelaar Lazarus zien en helpen?
Zwart en wit, warm en koud, rijk en arm. Allemaal tegenstellingen. Vandaag gaat het over rijk en arm, en nog een tegenstelling, dat zul je tijdens de kinderkerk horen!

Deze zondag nemen we afscheid van onze dominee Jelle en vieren we de mooie herinneringen. De dominee gaat namelijk verhuizen naar een andere kerk in Jutrijp-Hommerts in Friesland. Dat ligt ongeveer 50 km van Blokzijl vandaan. Ook jij bent uitgenodigd op dit feest!

In de bijlage van de zondagsbrief vinden jullie werkbladen over de rijke man en de arme Lazarus. Een puzzel, woordzoeker en een kleurplaat. Heel veel succes!

Lied: 'Ik vind het fijn om jou te helpen!'.

Tot zondag!

Leiding Kinderkerk,
Patrisja en Ruth
 
 
Laatste woord?

Laatste woord?
Mijn vader las vroeger aan het einde van de warme maaltijd uit de Bijbel. Als hij gelezen had, zei hij altijd: “Laatste woord?” Dat was een manier om na te gaan of we wel hadden geluisterd. Dit is mijn laatste woord op de Zondagsbrief. Na 4 jaar Blokzijl en omgeving verhuizen wij op 3 oktober naar Hommerts. De jaren zijn voorbijgevlogen. Bijzondere jaren.
Ik mocht mij niet alleen de dominee van Nederland noemen, maar ook jaren waarin ik heel veel mensen heb mogen ontmoeten en met hen mocht optrekken. Bijzonder ook doordat de wereld en wij als kerk geconfronteerd werden met het corona virus. Het was ineens Kerk-zijn 2.0. Ondanks dat heb ik toch altijd op een of andere manier de contacten weten te onderhouden. Was het niet via de telefoon, dan wel met een kop koffie buiten op de stoep. Ook de kerkdiensten konden digitaal verzorgd worden door de inzet van heel veel vrijwilligers! Dat laatste kan niet genoeg benadrukt worden. Vrijwilligers die meedachten, organiseerden en meewerkten. Ik hoop dat we dit niet meer meemaken, maar wil toch nog één keer zeggen: heel hartelijk bedankt voor jullie grote inzet.
A.s. zondag ga ik voor de laatste keer voor als jullie predikant. In november hoop ik de laatste zondag van het kerkelijk jaar te mogen leiden. Het laatste woord is dus nog niet gezegd. Het was fijn om elke zondag te mogen voorgaan in “onze” prachtige kerk.
Dankbaar ben ik voor alle ontmoetingen die ik heb gehad. De mensen die mij hun levensverhaal toevertrouwden, die ik mocht bijstaan in moeilijke en verdrietige tijden. Dat beschouw ik als een groot voorrecht. Het maakt mij een ‘rijk’ mens. Als je mensen gaat bedanken, loop je altijd het gevaar iemand te vergeten. Om dat te ontlopen, wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik vanuit de gemeente, maar ook van daarbuiten mocht ontvangen. Voor één groep echter, maak ik een uitzondering en dat is de Kerkenraad. Het is en blijft bewonderenswaardig dat mensen bereid zijn, naast hun banen en gezinnen, zoveel tijd willen en kunnen besteden aan de opbouw en onderhouding van de gemeente. Petje af!!!
Menig afscheid eindigt met de woorden: uit het oog, maar niet uit het hart. Zo gaat het mij en ons gezin ook. Blokzijl, Scheerwolde, Wetering, Muggebeet en Nederland zijn prachtig, maar de mensen die er wonen zijn nog mooier. Ga met God, dan gaat het jullie goed!

Ook namens Ria en de kinderen, Jelle Vonk. 

 
 
Beste Jelle

Beste Jelle
Het is alweer een tijd geleden dat je in een dienst vroeg wat je meest favoriete Bijbelverhaal was. Mooie vraag! Een vraag waar ik tot op de dag van vandaag blij mee ben.
Ik heb de vraag ook aan mijn moeder kunnen stellen, en het antwoord gaf me de kans om te zien wat mijn moeder had geraakt als het ging om geloof, en het lezen van de Bijbel. Wat sprak haar aan. Wat heeft haar geloof versterkt en waardoor werd ze geraakt. Voor haar was dat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een verhaal wat een voorbeeld voor haar is geweest. Een kijkje in de geloofswereld van mijn moeder van een generatie waar het praten over wat geloof voor je betekent en met je doet, niet zo vanzelfsprekend is. Ook het thema wat we bij haar uitvaart hebben mogen gebruiken.
Ik weet nog wat je zelf aangaf een mooi Bijbelverhaal te vinden: de Emmaüsgangers. Ik weet het nog zo goed, omdat ik dat zelf ook een mooi verhaal vind. Het speelt zich af na Pasen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat de wereld verloren is. Dat de enige die de wereld kon redden er niet meer is. De wanhoop, het verdriet, het verloren zijn en je verloren voelen. Je in de in de steek gelaten voelen komt in dat verhaal naar voren.
Totdat iemand mee loopt met de 2 mensen die vol wanhoop naar huis gaan. Een onbekende. Maar ze vinden hem aardig en hij deelt de gevoelens die er leven. Hij was er bij. De onbekende wordt thuis uitgenodigd om te komen eten. En dan wordt duidelijk dat je niet in de steek bent gelaten. Maar dat er nog van alles mogelijk is. Dat je er niet alleen voor staat. Het is de Opgestane die meegelopen is. Onherkenbaar herkenbaar.
Het is ook een troost in deze tijd. Daar waar overheden er niet in slagen crises aan te pakken en oog te hebben voor mens en natuur, geloof ik in dat de kracht van de mensen die met ons meelopen daar en wanneer we het moeilijk hebbe en er geen uitweg schijnt te zijn. Onherkenbaar herkenbaar.

Jij mocht ook een tijdje met ons meelopen. In Blokzijl. Je hebt ook als een onbekende onherkenbare verhalen herkenbaar gemaakt. Waardoor we mogen herkennen wie we zijn, wat we zijn en wat ons raakt en bindt in het geloof. Straks ben je vertrokken naar Friesland. Maar er zal een ander met ons mee gaan lopen. Tot zover dank, voor het meelopen!
Ik wens je een gezegende camino, amigo!


Janetta Wanders
Reageren? Ja graag: mw.wanders@gmail.com
 
 
Solidariteitskas Solidariteitskas
Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn.
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van € 10,00 per lid waarvan € 5,00 per lid wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. 
Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. 

We hebben voor dit jaar € 1.360,00 moeten afdragen aan de Solidariteitskas.
Op dit moment hebben wij € 1.170,00 van u mogen ontvangen.
 
Heeft u al een bijdrage overgemaakt? Dan danken wij u hartelijk voor uw gift.

Heeft u ons vorig bericht gemist? Dan willen wij u vragen of u mee wilt doen.
We rekenen op uw solidariteit en bijdrage.
We zijn er voor elkaar.

Graag ontvangen wij van u € 10,- voor de solidariteitskas op het 
banknummer NL77 RABO 0373 7165 83 tnv Protestantse Gemeente Blokzijl
onder vermelding van 'solkas'
Nog makkelijker? U kunt ook betalen via de Scipio Kerkapp. U vindt de solidariteitskas bij de 'collectes'.


Namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Blokzijl,

Allaerd Petter (voorzitter)
Joke Boes (penningmeester)

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!


 
 
Wil je een keer meezingen in een cantatedienst?

Wil je een keer meezingen in een cantatedienst?
lees meer »
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer »
 
Herhaalde oproep: Schoonmaker M/V gevraagd! Herhaalde oproep: Schoonmaker M/V gevraagd!

 

Voor de voortzetting van het schoonmaakwerk van de kerkgebouwen zoeken wij één of meerdere personen die deze taak, voor een marktconforme financiële vergoeding, op zich willen nemen.
Ben jij 4 tot 6 uur per week beschikbaar en weet je van doorpakken? Dan zijn we op zoek naar jou! Geïnteresseerd? Stuur jouw aanmelding via WhatsApp of e-mail naar Gert Mooiweer (secr. College van Kerkrentmeesters):
06 1210 2227 │ gertmooiweer@gmail.com.

 
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
In september is de kleine en grote kerkenraad weer opgestart. Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
Wijkouderlingen
Afgelopen zomer heeft Janny Flobbe te kennen gegeven dat ze haar rol als wijkouderling van wijk 2 wegens persoonlijke redenen neerlegt. Wel blijft ze graag actief in de bezoekdienst. Dela Roskam gaat haar opvolgen vanaf januari 2023. In verband met het vertrek recent van Erik Ploer als wijkouderling van wijk 1 naar de diaconie is er een vacature ontstaan voor deze wijk. Belangstellenden voor deze vrijgekomen taak mogen zich natuurlijk melden. Mocht je een vraag hebben, dan kun je je altijd richten tot de andere wijkouderlingen. Met elkaar proberen we het zo goed mogelijk te organiseren en staan we open voor alles wat er speelt. Klik hier voor de contactgegevens.

Oppasdienst
We zijn blij dat we kunnen melden dat we voor bijzondere diensten weer een oppasdienst kunnen bieden.

KinderKerk/Advent/Kerst
Bij de leiding van de KinderKerk nemen Gerard Veldkamp en Tine Verhoef afscheid. Tijdelijk is er dus een beetje minder leiding. Omdat er minder leiding is, is er besloten om het kinderkerstfeest dit jaar op 18 december anders vorm te geven. Gebruikelijk is dat kinderen van beide basisscholen meewerken aan een musical. Dit vraagt veel begeleiding. De leiding heeft een geweldig alternatief gevonden. Dit jaar komt een theatergroep een voorstelling verzorgen tijdens het kinderkerstfeest.

Vacante periode en nu?
Per 1 oktober 2022 is onze gemeente vacant. Dit betekent dat wij geen predikant meer in dienst hebben, maar het kerkewerk gaat wel door. 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat de tijd wordt genomen om een nieuwe visie te vertalen naar een beleidsplan alvorens er een profiel wordt opgemaakt en vrijgegeven voor de zoektocht naar een predikant. Om deze periode goed te doorstaan zal er de komende tijd gebruik gemaakt worden van gastpredikanten en eventueel kerkelijk werkers. 
Waarom vinden we het zo belangrijk als kerkenraad om de tijd te nemen voor beleidsontwikkeling? 
De ontkerkelijking in Nederland is een gegeven. Wij vinden het belangrijk om als geloofsgemeenschap te overleven, maar hoe passen we ons aan aan de wereld om ons heen? Het is ons ideaal om een duurzame toekomst te scheppen, misschien wel tegen de trend van ontkerkelijking en individualisering in. Als gemeente maken wij deel uit van een wereldwijde en eenwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof ervaren in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar. De vorm, daar kunnen we met elkaar over nadenken.

Hoe overbruggen we de komende tijd? 
Het pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons gemeente. Pastoraat valt uiteen in crisispartoraat en regulier pastoraat. Denk bij crisispastoraat aan bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld overlijden. Voor regulier pastoraat denk je niet alleen aan bezoekwerk ouderen en zieken maar ook nieuwe inwoners, dopen, belijdenis doen en huwelijken. 
Vanaf 1 oktober 2022 zal ds. Richard Vissinga enkele uren per week crisispastoraat verlenen. Richard is een goede bekende van ons en doet dit graag. In goed overleg met de wijkouderlingen zullen de taken van het pastoraat opgepakt worden.  

Om beleid en visie te ontwikkelen is ds. Dirk-Jan Lagerweij bereid gevonden dit samen met ons te ontwikkelen. Beleid en visie is een zaak van de gehele gemeente. Wij doen dit samen met jou. Aan de hand van een stappenplan zal dit verder vorm krijgen. In de periode van oktober 2022 tot voorjaar 2023 zal dit onze aandacht vragen. Samen met jou betekent ook dat we jeugd, ouderen, mensen die gemeentelid zijn maar niet actief in de gemeente zijn gaan bevragen en met elkaar in gesprek gaan. Omdat dit tijd en aandacht vraagt, wordt ander regulier winterwerk voorlopig opgeschort. 

Voor de allerkleinsten zal KliederKerk doorgaan. Kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas is gevraagd om KliederKerk verder te ontwikkelen. Liesbeth is bekend bij gezinnen met jonge kinderen van de avonden over Kinderbijbels en de Geloofskoffer. Zij zal de komende KliederKerken gaan leiden, samen met de KliederKerkcommissie.
Vanuit het beleidsplan en de visie zal er vervolgens een gemeenteprofiel worden gemaakt. En pas dan zal er een beroepingscommissie worden geformeerd. 
Naast de noodzakelijke inhoudelijke bezinning zijn de financiële randvoorwaarden van groot belang. In overleg tussen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters moet worden bepaald welk bedrag nu en op termijn beschikbaar is voor de vervulling van de vacature(s).
Via de website proberen we je zo goed mogelijk te informeren. Dit onderwerp krijgt daar dan ook de komende tijd een permanente plek; www.kerkblokzijl.nl/vacant. Ook via de Zondagsbrief houden we je op de hoogte.  
Dit alles vraagt van de kerkenraad en gemeenteleden de komende tijd inzet, aandacht en positieve zin. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan bolwerken.We zijn blij dat we met hulp van buiten de vacante tijd zo kunnen invullen, waarbij ieder datgene kan en mag doen wat het beste bij hem of haar past.
Mocht je vragen heben naar aanleiding hiervan? Neem gerust contact op met ondergetekende of Marja Dragt.

Karin Rozendal (scriba)

 
 
Persberichten Persberichten
Focusdag, 8 oktober in Houten
Iedereen ‘met een missionair hart’ welkom
IZB-Focus ondersteunt kerken(raden) en individuele christenen bij hun missionaire roeping en trekt daarbij graag voor een langere periode op met gemeenten. Een groeiend aantal kerkenraden maakt van deze dienstverlening gebruik.
De jaarlijkse Focusdag wordt dit keer gehouden op zaterdag 8 oktober in de Sionkerk in Houten, van 10.00 tot 13.30 uur.
Er zijn workshops te volgen over onder meer missionair preken en het integreren van de zeven werken van barmhartigheid in diaconale toerusting.
Deze inspiratiedag is bedoeld voor christenen die de kloof tussen kerk en dagelijkse realiteit willen overbruggen en daarbij wel wat handvaten kunnen gebruiken. Kortom: iedereen met ‘een missionair hart’ is welkom op deze Focusdag.
Er worden geen entreekosten gevraagd. Ook de lunch is gratis.
Aanmelding wordt op prijs gesteld. Gebruik daarvoor het formulier op de website van IZB-Focus. Daar is ook een uitgebreide programma-omschrijving te vinden.
Ga voor meer informatie naar www.izb.nl/focus. Of stuur een mailtje naar focus@izb.nl
---
Lichtspoorochtend, 5 november in Ede
De Lichtspoorochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat is gepland op zaterdag 5 november (10.00-12.30u).
Bezoekzusters en broeders kunnen deze ochtend op verschillende thema’s toegerust worden voor hun werk.
Maaike de Goei-Jansma, werkzaam als geestelijk verzorger bij Zorggroep Charim, zal een praktijkgerichte toespraak houden over ‘Ontvankelijk ontmoeten’. Het bezoek aan een oudere kan soms voelen als een zorg en inspanning, maar heeft dit bezoek jou ook niet iets te brengen? Wat neem jij mee vanuit de ontmoeting? 
Na deze lezing is er keuze uit een van de workshops:
  • Omgaan met depressiviteit
  • Gespreksvering
  • Dementie
  • Beginnen ver het einde
De dag is gratis toegankelijk. Wel zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. De bijeenkomst vindt plaats in kerkgebouw De Ark in Ede.
Aanmelden kan via de website www.izb.nl/lichtspoor. Of stuur een mail naar lichtspoor@izb.nl